6.28.2011

ΣτΕ: Συνταγματική η είσπραξη υψηλότερων επιτοκίων Δημοσίου από ιδιώτες!


 Μετά την απόφαση του ΣτΕ περί συνταγματικότητας του Μνημονίου, το Ανώτατο Δικαστήριο έρχεται να εκδώσει ακόμη μία απόφαση στο ίδιο πνεύμα, πηγαίνοντας κόντρα με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κρίνει, ότι το Δημόσιο συνταγματικά και νόμιμα εισπράττει από όσους του οφείλουν υψηλό επιτόκιο, ενώ εκείνο καταβάλει πολύ χαμηλότερο.
Συγκεκριμένα, οι δικαστές του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ αποφάνθηκαν ότι είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η διάταξη εκείνη που προβλέπει, ότι το Δημόσιο για τις οφειλές του πρέπει να καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο πρέπει να πληρώνουν επιτόκιο από 8,75% έως 12,25%, επικαλούμενοι γι’αυτό το Μνημόνιο και την «πρωτοφανή δεινή»,δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Στο σκεπτικό της απόφασης, τονίζεται ότι το ελληνικό κράτος είναι ο πιο αξιόπιστος οφειλέτης συγκριτικά με τους ιδιώτες.  Στον αντίποδα, μια από τις βασικές αιτίες του δημοσιονομικού αδιεξόδου της Ελλάδας είναι  η μη καταβολή προς το Δημόσιο βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών.  Ως εκ τούτου, το ΣτΕ καταλήγει ότι “χωρίς αμφιβολία είναι, κατ’ αρχήν, δικαιολογημένη η διαφοροποίηση υπολογισμού των επιτοκίων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και αυτό δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ”.