6.25.2013

Κυρώσεις - εξπρές για «μαύρη» εργασίαΓια τις συγκεκριμένες παραβάσεις τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θα κυμανθούν από 300 έως 5.000 ευρώ και θα φθάνουν έως και 15.000 ευρώ.

Με νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ισχυροποιείται ο επιθεωρητής εργασίας, ο οποίος θα μπορεί να επιβάλει άμεσες κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα στην περίπτωση που διαπιστώνει αδήλωτη εργασία.
Με το σχέδιο ο επιθεωρητής εργασίας θα επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα αμέσως χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Εάν επί παραδείγματι διαπιστωθεί μη αναγραφή εργαζομένου και ωρών εργασίας στον πίνακα προσωπικού, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει χωρίς καθυστέρηση το πρόστιμο, που στη συγκεκριμένη παράβαση είναι 1.500 ευρώ, και μετά θα δίνει τη δική του άποψη για το ζήτημα. Ετσι παύει να υφίσταται η δυνατότητα των καθυστερήσεων που οδηγούσε ακόμη και σε ακύρωση του ποσού.
Τα νέα αυστηρότερα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 ευρώ έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της παράβασης. Aλλαγές στο σύστημα των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλουν οι επιθεωρήσεις εργασίας στην περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων από την πλευρά των εργοδοτών προωθεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ισχυροποιώντας το ρόλο του επιθεωρητή όταν διαπιστώνει παρανομία. Τούτο προκύπτει από διατάξεις σχεδίου νόμου με τον οποίο επέρχονται μεταβολές τόσο στον τρόπο επιβολής κυρώσεων όσο και στο ύψος των προστίμων. Σύμφωνα με τη σημαντικότερη αλλαγή, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων θα γίνεται αμέσως, κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων στην περίπτωση που διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία. Δηλαδή όποια επιχείρηση συλληφθεί να παρανομεί θα καταβάλει αμέσως το ποσό του προστίμου. Εάν, επί παραδείγματι, διαπιστωθεί μη αναγραφή εργαζομένου και ωρών εργασίας στον πίνακα προσωπικού, επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση πρόστιμο το οποίο για τη συγκεκριμένη παράβαση ορίζεται στο ύψος των 1.500 ευρώ. Ποια είναι η βασική διαφορά από τα ισχύοντα; Αίρονται οι όποιες καθυστερήσεις και οι εξηγήσεις του εργοδότη έπονται της καταβολής των προστίμων. Δηλαδή παύει να υφίσταται η δυνατότητα των καθυστερήσεων που οδηγούσε ακόμη και σε ακύρωση του ποσού.
Σε αυτήν την πλήρη αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας, ο οποίος δεν θα δεσμεύεται στην επιβολή προστίμου από το πότε θα προσκληθεί για εξηγήσεις ο εργοδότης, θα επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις, όπως: η μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, των ημερήσιων δελτίων απασχολουμένων προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, των εντύπων με τους όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο, του βιβλίου δρομολογίων και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων.
Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θα κυμανθούν από 300 έως 5.000 ευρώ, αναλόγως του αριθμού εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση. Για παράδειγμα, για τις επιχειρήσεις με έναν έως 10 εργαζόμενους το ποσό του προστίμου, ανά παράβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις με 251 εργαζόμενους και άνω τα πρόστιμα αυξάνονται στο ποσό των 5.000 ευρώ.
Τα πρόστιμα αυξάνονται έως και 15.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή πλοία χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας.
Τα νέα αυστηρότερα πρόστιμα για την παραβατικότητα επιβάλλονται λόγω της έξαρσης που εμφανίζει η «μαύρη» εργασία στη χώρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση για το εύρος της. Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας αλλά και των επιθεωρήσεων εργασίας, μόνο κατά προσέγγιση μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, καθώς τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται αφορούν μόνο τους ελέγχους από κλάδους και επιχειρήσεις με παραδοσιακή ροπή στην ανασφάλιστη εργασία (τουρισμός, εστιατόρια). Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπάρχει άλλη εκτίμηση.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ για πρόσφατους ελέγχους, στις 1.891 επιχειρήσεις που ήταν απογεγραμμένες διαπιστώθηκαν 2.295 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι σε σύνολο 7.959 εργαζομένων, δηλαδή το 28,8% ήταν σε καθεστώς «μαύρης» εργασίας. Το ποσοστό των ανασφάλιστων έφτασε στο 46,92% μεταξύ των αλλοδαπών (στους 1.722 οι 808 δεν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) και στο 34,21% μεταξύ των Ελλήνων (σε σύνολο 4.346 οι 1.487 ήταν χωρίς ασφάλιση).