11.25.2013

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧ ΝΟΙΚ

1ον) Άμεση νομοθετική κατοχύρωση της αναστολής των πλειστηριασμών όπως ισχύει εώς 31-12-2013 και συνάμα την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος με δίκαιο τρόπο για τους δανειολήπτες ανάλογα με το πραγματικό τους εισόδημα.

2ον) Ολική διαγραφή των χρεών για εκείνες τις κατηγορίες δανειοληπτών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (μακροχρόνια άνεργοι,ανάπηροι κ.λ.π).

3ον) Άμεση τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και καθιέρωσή του ως νόμου για την υπερχρέωση, που θα δίνει άμεσα την δυνατότητα ένταξης και προστασίας των μικροεπιχειρηματιών που θεωρούνται έμποροι και δεν μπορούν να υπαχθούν στον ισχύοντα νόμο, καθιστάμενοι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά υποχείρια των τραπεζών.Και επιπλέον προστασία του συνόλου της περιουσίας του αδύναμου «οφειλέτη».

4ον) Άμεση διαγραφή με προϋποθέσεις του μεγαλύτερου μέρους ή του συνόλου των οφειλών,που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις  καρτών και καταναλωτικών δεανείων, εφόσον οι τράπεζες έχουν ήδη εισπράξη το κεφάλαιο του δανείου και διατηρείται η υπερχρέωση λόγω υπέρογκων – καταχρηστικών επιτοκίων.

5ον) Να εφαρμοστούν οι νόμοι και να ισχύσουν οι δικαστικές αποφάσεις για να σταματήσει η έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια που περιλαμβάνουν παράνομους και καταχρηστικούς όρους, όπως έχει κριθεί με αποφάσεις του Αρείου Πάγου αλλά και άμεση εφαρμογή του άρθρου 388 Αστικού Κώδικα «περι απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών», ώστε να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι εξόφλησης των δανείων με την σημερινή οικονομική πραγματικότητα με νέες συμβάσεις από μηδενική βάση.


6ον) Άμεση επέκταση του μέτρου της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και για οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.