12.13.2013

Πλειστηριασμοί : Κερδίστε χρόνο για να μη χάσετε το σπίτι σας

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να διατηρήσετε το ακίνητό σας

Μία από τις βασικές απαιτήσεις της τρόικας για την επίτευξη συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση είναι η έναρξη πλειστηριασμών ακόμα και για την πρώτη κατοικία. Στην πραγματικότητα, εάν επέλθει συμφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα, καταρρέει ουσιαστικά και το τελευταίο καταφύγιο της ελληνικής οικογένειας, η ιδιοκτησία.
Σύμφωνα με έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα, που αφορούν σε ακίνητα. Σε αυτό το πλαίσιο, του ζητήσαμε να παραθέσει όλα τα στάδια, από τα οποία περνάει η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Όπως χαρακτηριστικά λέει ο δικηγόρος, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι όταν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής της δόσης, έστω και για μία ημέρα. “Τότε, ειδοποιεί η τράπεζα για την καθυστέρηση, ενώ η εταιρεία ενημέρωσης οφειλών έχει δικαίωμα να τηλεφωνήσει στον οφειλέτη και να του επισημάνει ότι υπάρχει η συγκεκριμένη οφειλή. Ακολουθεί επιστολή, η οποία αναφέρει αν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή ενός ή δύο μηνών”.
Ο δικηγόρος συμπληρώνει, ότι εφόσον έχουμε δάνειο που ενημερώνεται με μηνιαίες επιστολές, η συγκεκριμένη επιστολή - ειδοποίηση θα αναγράφει πλέον ότι δεν πληρώθηκε η προηγούμενη δόση.
“Εφόσον δεν γίνει κάποια καταβολή, συνεχίζει η τηλεφωνική όχληση. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η κοινοποίηση εξωδίκου – καταγγελία της σύμβασης, διαδικασία κατά την οποία είναι απαιτητό το σύνολο του ποσού. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανόν να κλείσει ο λογαριασμός”. Όπως διευκρινίζει, αν για παράδειγμα υπάρχει δάνειο με υπόλοιπο οφειλής τις δόσεις των 25 επόμενων ετών, σε περίπτωση που κλείσει ο λογαριασμός απαιτείται το υπόλοιπο οφειλής και για τα 25 χρόνια. “Το κλείσιμο του λογαριασμού κοινοποιείται σε διάστημα 2 έως 6 μηνών. Υπάρχει περίπτωση παγώματος της διαδικασίας εφόσον, όπως λέει, καταβληθεί ποσό έναντι της οφειλής, κάτι το οποίο δεν εξασφαλίζει στο 100% τον οφειλέτη και δεν αποκλείει το σφράγισμα του λογαριασμού”.
Κατά το αμέσως επόμενο στάδιο, όταν δεν έχουμε ρύθμιση, η οποία να παγώνει το ζήτημα, ακολουθεί η κατάθεση αίτησης για διαταγή πληρωμής. Ο δικηγόρος διευκρινίζει ότι συμπληρώνεται ένα δικόγραφο με όλα τα σχετικά έγγραφα, που προσκομίζει η τράπεζα και αποδεικνύουν ότι ο πελάτης έχει λάβει το δάνειο και είναι ενήμερος για την καθυστέρηση στην καταβολή της οφειλής.
“Μετά από δύο ή τρεις μήνες, εκδίδεται μία οιωνεί δικαστική απόφαση, στην πραγματικότητα με ισχύ δικαστικής απόφασης, η οποία, επειδή δεν συμμετείχε ο δανειολήπτης – καθώς πρόκειται για μονομερή προσφυγή από την πλευρά της τράπεζας -, του δίνεται εντός 15 ημερών η δυνατότητα να προσβάλει αυτή τη διαταγή πληρωμής. Επειδή η συγκεκριμένη ανακοπή παραπέμπεται στην τακτική διαδικασία και εκδικάζεται μετά από ένα ή ενάμισι χρόνο, καταφεύγουμε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων αναστολής, τα οποία προσδιορίζονται προς εκδίκαση για την ίδια ημέρα με την τακτική δίκη. Στην πραγματικότητα, εξασφαλίζουν την παράταση της αναστολής για το κλείσιμο του λογαριασμού”, σημειώνει ο δικηγόρος.
Στη συνέχεια, η προστασία του δανειολήπτη, για ένα χρόνο ή περισσότερο, οδηγεί στην άμεση κατάθεση προσωρινής διαταγής αναστολής. “Ένα πρώτο δικαστήριο κρίνει αν θα δοθεί αναστολή μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια σε ένα ή ενάμιση χρόνο και ορίζουν ότι μπορεί ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατάσχεση οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου ή χρημάτων από λογαριασμό της ίδιας ή άλλης τράπεζας”.
Σημειώνει, μάλιστα, πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθεί η προσωρινή αναστολή του ενός έτους, γίνεται άμεσα κατάσχεση του ακινήτου. Δηλαδή, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας και να προσδιορίσει πλειστηριασμό. Ο πολίτης από την πλευρά του μπορεί να προσβάλει επίσης την κατάσχεση με καταβολή του 1/4 των εξόδων και να λάβει έξι μήνες αναστολή, ζητώντας να διορθωθεί η τιμή του ακινήτου με βάση τις τρέχουσες τιμές. “Του δίνεται η δυνατότητα 5 ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό να προσβάλει τη διαδικασία. Στην ουσία, μία εβδομάδα πριν το δικαστήριο του πλειστηριασμού προσφεύγει στη δικαιοσύνη και η απόφαση ανακοινώνεται δύο ημέρες πριν την τελική εκτέλεση, ώστε να ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να μην προχωρήσει η διαδικασία”, εξηγεί ο δικηγόρος.
Σε περίπτωση, που ληφθεί απόφαση υπέρ του δανειολήπτη, ακολουθεί αναβολή του πλειστηριασμού έως τον ορισμό δικαστηρίου ή έως ότου διορθωθεί το λάθος, που έχει επικαλεστεί ο ίδιος στην αξία του ακινήτου. “Ο πλειστηριασμός πραγματοποιείται εφόσον βρεθούν πλειοδότες, ενώ εντός εξαμήνου μπορεί να προσβληθεί για λόγους, που αφορούν στη διαδικασία, όπως παρανομίες στη διαδικασία της προσφοράς. "Εν ολίγοις, όταν κοράκια εμποδίζουν άλλους πλειοδότες να συμμετέχουν", σημειώνει ο δικηγόρος.

Στην πράξη όμως είναι, όπως τονίζει, πολύ δύσκολο να αποδειχθεί η παρατυπία επί της διαδικασίας, καθώς πρέπει να παρίσταται ή να κληθεί η αστυνομία και να ακολουθήσει ένσταση επί τόπου σε συμβολαιογράφο. “Αν συνέβη κάτι παράνομο, το δικαστήριο θα επιδιώξει να μπλοκάρει τον πλειστηριασμό και να επιστρέψει η πρότερη κατάσταση”, καταλήγει ο δικηγόρος.