6.13.2014

Απόφαση κόλαφος κατά εισπρακτικής και τράπεζας ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το δρόμο για μπαράζ αγωγών κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών ανοίγει απόφαση – κόλαφος του εφετείου της Αθήνας που για πρώτη φορά αναγνωρίζει ότι η έλλειψη ενημέρωσης του πολίτη και η συνακόλουθη συνεχής όχλησή στο σπίτι και στην εργασία του, αλλά και η αναζήτηση συγγενών του συνιστούν προσβολή προσωπικότητας που θεμελιώνει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση.

Τι αναφέρει η απόφαση

Με τη δικαστική απόφαση 1437/14 επιδικάζεται αποζημίωση περίπου 6.000 ευρώ σε δανειολήπτη για την παράνομη διαβίβαση δυσμενών οικονομικών του στοιχείων σε εισπρακτική εταιρεία, που με τις τηλεφωνικές οχλήσεις της σε συγγενικά του πρόσωπα του προκάλεσε μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή για τη διαρροή των απόρρητων στοιχείων.

Τους Εφέτες τους απασχόλησε περίπτωση δανειολήπτη, ο οποίος καθυστέρησε την πληρωμή τριών δόσεων συνολικού ύψους 1.865 ευρώ από το δάνειο 25.000 ευρώ που είχε πάρει από τράπεζα. Η τράπεζα μεταβίβασε όλα τα προσωπικά του δεδομένα σε εισπρακτική εταιρεία, χωρίς καν να τον ενημερώσει γι' αυτό.
Υπάλληλος της εισπρακτικής εταιρείας κάλεσε το δανειολήπτη στο κινητό, αλλά και στο σταθερό τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο απάντησε ο γιος του δανειολήπτη, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από την υπάλληλο της εισπρακτικής εταιρείας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφετειακή απόφαση, η υπάλληλος της εισπρακτικής ζητούσε από το γιο του δανειολήπτη -χωρίς μάλιστα να τον ενημερώνει για λογαριασμό ποιας εταιρείας τον καλούσε- να της επιβεβαιώσει τα σχετικά με τη ρύθμιση της επίδικης οφειλής του, προκαλώντας τόσο στον ίδιο όσο και στον πατέρα του "μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή από το γεγονός ότι τα απόρρητα κατά το νόμο προσωπικά του δεδομένα είχαν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμιά δική του ενημέρωση σε τρίτους".
Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου Αθηνών για πρώτη φορά αναγνωρίζεται με δικαστική απόφαση ότι η έλλειψη ενημέρωσης του πολίτη και η συνακόλουθη συνεχής όχλησή του στο σπίτι, στο γραφείο, η αναζήτησή του μέσω συγγενών κ.λπ. συνιστούν προσβολή προσωπικότητας που θεμελιώνει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση.
Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι το συνηθισμένο έντυπο δανειακής σύμβασης (ή έκδοσης πιστωτικής κάρτας κ.λπ.) που αναφέρει ότι η τράπεζα μπορεί να παραχωρεί στοιχεία του πελάτη της σε δικούς της συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ο πολίτης-οφειλέτης έχει ενημερωθεί πλήρως για τη διαρροή των στοιχείων του και την επικείμενη όχλησή του από εισπρακτική εταιρεία. Ετσι, η υπογραφή του στο σχετικό έντυπο δεν σημαίνει ότι έχει δώσει και τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση των δυσμενών και απόρρητων οικονομικών του δεδομένων.

Επίσης με το σκεπτικό της απόφασης,οι τράπεζες έχουν τη δέσμια υποχρέωση πριν μεταβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, που έχουν στην κατοχή τους σε εισπρακτική εταιρεία (στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, οικονομικά δεδομένα, κ.λπ.), να ενημερώνουν το δανειολήπτη τους.
Από την πλευρά τους, οι εισπρακτικές εταιρείες υποχρεούνται μόλις λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών και πριν αρχίσουν να τηλεφωνούν στους δανειολήπτες και στους κατόχους πιστωτικών καρτών, να τους ενημερώνουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ακόμη, οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση, στο πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνουν προς τον οφειλέτη, να του λένε το όνομα του υπευθύνου της εταιρείας, το σκοπό της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.