12.12.2014

Δανειολήπτρια από το Ηράκλειο, με χρέος 235.396,46 ευρώ, έσωσε όλη της περιουσία της με Δικαστική Απόφαση

Το Ειρηνοδκείο Ηρακλείου Κρήτης με απόφαση του, στα πλαίσια της Προσω- ρινής Διαταγής, έδωσε μια «ανάσα» από την υπερχρέωση, σε μητέρα, εργαζόμενη ιδιωτική υπάλληλα από το Ηράκλειο Κρήτης, εργαζόμενη ως καθαρίστρια, χρεωμένη σε τρεις Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης 235.396,46 ευρώ, μέχρι τις 10-03-2015, ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση).
Αναλυτικά: Πρόκειται για έγγαμη δανειολήπτρια, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων , που εργάζεται ως καθαρίστρια, σε Ιδιωτική επιχείρηση, με μηνιαίο μισθό 380 ευρώ. Ο σύζυγος της, όντας άνεργος, περιστασιακά εργάζεται ως σερβιτόρος, με μηνιαίο εισόδημα, περίπου στα 200 ευρώ.
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: α) η σύζυγος, 380 ευρώ/μήνα β) ο σύζυγος έχει περίπου στα 250 ευρώ το μήνα.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, με δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση της, φθάνει στο ποσό των 630 ευρώ. Όσο και το εισόδημα τους.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεσή της, η οικογένεια:
α) η σύζυγος διαθέτει 1) κύρια κατοικία, επιφάνειας 112,15τ.μ σπ περιοχή του Ηρακλείου ,και ποσοστό 100% ανήκει στην κυριότητα της, 2) Οικόπεδο , επιφάνειας 330,69 τ.μ κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει στην κυριότητα της, γ) Ι.Χ επιβατικό όχημα, κατά 50% εξ αδιαιρέτου, συγκυριότητα μετά του συζύγου της.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της , στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο , στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς υπέστησαν σημαντική μείωση τα εισοδήματα, τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της , λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και όσα αναλυτικά αναφέρονται στην κατατεθειμένη στο Ειρηνοδικείο αίτηση της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 10-03-2015, με το παρακάτω περιεχόμενο:
1 )ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής,
2)ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι στις 10-03-2015 ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος.
3)Λαμβανομένων δε υπόψη των εισοδημάτων της, ΟΡΙΖΕΙ το ποσό των 40 ευρώ, ως μηνιαία καταβολή δόσης, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
Συμπερασματικά,  η δανειολήπτρια  εντάχθηκε στο ν.3869/2010, η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της υπερχρεωμένης οικογένειας, με συνολικό ύψος χρέωσης 235.396,46, ευρώ διατάσσει μηνιαίο δόση 40 ευρώ.Καθώς πρόκειται για μια δανειολήπτρια που έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση αφού τα είδη διατροφής, ένδυσης και υπόδησης προμηθεύεται τόσο η ίδια όσο και η οικογένεια της, από κοινωνικούς φορείς, του Ηρακλείου