3.31.2015

Πώς θα σώσεται το σπίτι σας από τις Τράπεζες όλες οι απαντήσεις που σας ενδιαφέρουν

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο άσυλο σε οφειλέτες
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανάπτυξης, σε δηλώσεις του τόνισε πως με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας η πρώτη κατοικία δεν κινδυνεύει για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια. Στελέχη του υπουργείου υποστηρίζουν ότι -βάσει Κώδικα- οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία μονομερή κίνηση πριν περάσουν έξι μήνες. Οπως τόνισαν, μάλιστα, αυτό το διάστημα είναι επαρκές και επιτρέπει στην κυβέρνηση να εξετάσει τυχόν αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος και να προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε διορθωτικές αλλαγές.

Τι προβλέπει
Σε γενικές γραμμές, ο Κώδικας περιγράφει τα βήματα, τις προθεσμίες και τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Ακόμη, προτείνει τρεις τύπους ρυθμίσεων χρεών φυσικών και νομικών προσώπων. Πρόκειται για τις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, τις μακροπρόθεσμες και την οριστική διευθέτηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται λύσεις όπως: η μερική διαγραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από το δανειολήπτη, η πώληση και η ενοικίαση του ακινήτου η οποία μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής σε αυτό έναντι μισθώματος κ.λπ. Να σημειωθεί πως για την εφαρμογή του υιοθετούνται οι έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης».
Σύμφωνα με δικηγόρο, ο Κώδικας «δεν προβλέπει ρητώς αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ώστε να υφίσταται οριζόντια προστασία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Εισάγει όμως έναν κανονισμό επικοινωνίας μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα για τις αιτήσεις των οφειλετών και τις απαντήσεις των δανειοληπτών, που χορηγούν μια περίοδο “ανάσας” στους δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το σετ επιλογών που χορηγεί».

Ρύθμιση
Στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχει η επιλογή της ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, κάποιος που θα ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση μπορεί να διασώσει την πρώτη κατοικία του και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Επιτάχυνση δικαστικών αποφάσεων για το νόμο Κατσέλη
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ των χρεών τους οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση του νόμου Κατσέλη που διατηρείται. Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται αίτημα διάσωσης της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση των οφειλών όπως κατά περίπτωση κριθεί από το δικαστήριο.
Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση προστατεύονται η κύρια κατοικία του και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα καταβάλλει μια «συμβολική» δόση προς την τράπεζα - για το ακριβές ποσό λαμβάνεται υπόψη η οικονομική του κατάσταση.
Πρόκειται για τη λεγάμενη ελάχιστη καταβολή, η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
Στο μεταξύ, λόγω του υψηλού αριθμού αιτήσεων προς τα Ειρηνοδικεία καταγράφεται σημαντική καθυστέρηση στην εξέτασή τους.
Συνεπώς, η τυπικά πρώτη προσωρινή διαταγή -βάσει αυτής γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται το αίτημα του οφειλέτη- διαρκεί πολύ περισσότερο από το δίμηνο που προβλέπει ο νόμος.

Τι αλλάζει
Σήμερα υπολογίζεται πως με τις 100.000 υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο και εκκρεμούν με δικάσιμο που φθάνει ακόμη και το 2028 δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για τη σταθερότητα της οικονομίας. Πρόθεση το  ξεκαθαρίσμα-  αυτών που αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των χρεών τους από τους «στρατηγικούς» παραβάτες.
Με αυτά τα δεδομένα και με στόχους -μεταξύ άλλων- την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης δικαστικών αποφάσεων και την τυποποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων προτάθηκαν οι εξής ενέργειες:
 -Μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων από τα περιφερειακά δικαστήρια στα κεντρικά Ειρηνοδικεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη υποδομή των δικαστηρίων αυτή η κίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων δικασίμων, για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις, σε κεντρικά Ειρηνοδικεία. Ειδικά για τις υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για μετά την 1η.1 .2017, οι νέες ημερομηνίες ακρόασης θα προσδιορίζονται είτε μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από αίτηση των πιστωτών.
-Προσωρινή αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη μέχρι την οριστική εκδίκαση της αίτησης για ρύθμιση χρεών - περιορίζεται αποκλειστικά στην κύρια κατοικία.
-Υπολογισμός του ποσού των μηνιαίων δόσεων που υποχρεούται να πληρώνει ο οφειλέτης μέχρι την εκδίκαση της αίτησης με βάση τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, με άλλα λόγια τα εισοδήματα που χρειάζεται κανείς για να ζει αξιοπρεπώς και να καλύπτει τις απολύτως βασικές ανάγκες του, ξεκινούν από 537 ευρώ «καθαρά» το μήνα για έναν ενήλικα και φτάνουν ως τα 1.788 ευρώ για μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά.
- Επανεξέταση της προσωρινής διαταγής αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων (πλειστηριασμοί κ.ά.) μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ώστε εφόσον κριθεί σκόπιμο να αναπροσαρμόζεται η δόση στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
-Κατηγοριοποίηση των εκκρεμών αιτήσεων και ιεράρχηση της ημερομηνίας εκδίκασής τους ανάλογα με το αν οι δανειολήπτες δεν έχουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, αν οι αιτήσεις ρύθμισης αφορούν μόνο την κύρια κατοικία και αν διαθέτουν και άλλη περιουσία εκτός της κατοικίας τους.

-Αναβίωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αυτή η πρακτική θα προβλέπει πως όποια από τις δύο πλευρές, δηλαδή τράπεζα ή οφειλέτης, αποδειχθεί ότι απέρ- ριψε αναίτια την πρόταση προδικαστικής διευθέτησης θα υφίσταται κυρώσεις και θα επιβαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου είναι ανάλογη της αρχικής πρότασης που έγινε εξωδικαστικά από το δανειολήπτη ή από την τράπεζα.