6.23.2015

Οδηγός επιβίωσης για την ημέρα διεξαγωγής του Πλειστηριασμού - Πώς να γλιτώσετε το σπίτι σας ή την περιουσία σας κινητή και ακίνητη από τους δανειστές

Για να αποφύγουμε τις αυθαιρεσίες των συμβολαιογράφων, καλό θα είναι να γνωρίζουμε τη διαδικασία πλειστηριασμού, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Κύριος λόγος που οι πλειστηριασμοί γίνονται δημόσια είναι να δίνεται η δυνατότητα ελεύθερου συναγωνισμού στους πλειοδότες.

Στο άρθρο 959 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται ότι, εκτός από τις προσφορές που τυχόν κατατέθηκαν από πλειοδότες την προηγούμενη μέρα του πλειστηριασμού στο γραφείο του συμβολαιογράφου, μαζί με την εγγυητική επιστολή που είναι ίση με την τιμή εκκίνησης, την ημέρα του πλειστηριασμού από τις 4 μέχρι και 5μμ οι πλειοδότες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν και προφορικά τις προσφορές τους.

Επομένως η συμβολαιογράφος ή ο κήρυκας στις 4μμ θα πρέπει δυνατά και καθαρά να καλέσουν όσους θέλουν να καταθέσουν προφορικά τις προσφορές τους.
Αν αυτό δεν συμβεί, στις 4.01΄ μμ η συμβολαιογράφος μπορεί να ερωτηθεί από τους παριστάμενους (που μπορεί να είναι ο οφειλκέτης ή κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους ή και να είναι άτομα που θα συστήνονται ως πιθανοί πλειοδότες) αν κάλεσε για προφορική πλειοδοσία και αν τούτο καταγράφηκε στην έκθεσή της. Έτσι ώστε αυτή να καταλάβει ότι παρακολουθείται στην εργασία της. Αν η συμβολαιογράφος αρνηθεί να δώσει πληροφορίες, μπορείτε να επικαλεστείτε πλαστότητα της έκθεσης πλειστηριασμού και να κληθεί η αστυνομία να επιληφθεί του αδικήματος παράβασης καθήκοντος με την αυτόφωρη διαδικασία.

Τα ίδια ισχύουν και για τη διαδικασία έναρξης του πλειστηριασμού, την οποία κηρύσσει ο κήρυκας, δηλ. ο βοηθός που έχει μαζί του ο συμβολαιογράφος (963 ΚΠολΔ).

Επίσης, πριν γίνει η κατακύρωση σε εκείνον που είχε τη μεγαλύτερη τιμή προσφοράς, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να καλέσει τρείς (3) φορές, απευθυνόμενος στο κοινό της αίθουσας των πλειστηριασμών, οποιονδήποτε έχει μεγαλύτερη προσφορά από την υπάρχουσα να του το ανακοινώσει (965 ΚΠολΔ). Αν παραληφθεί τούτο, πάλι υπάρχει αδίκημα που η αστυνομία οφείλει να επιληφθεί.
Με λίγα λόγια, είναι διαβλητή η διαδικασία που κατήγγειλαν ότι γίνεται, δηλ.με ψιθυρίσματα κλπ, και συνεπάγεται -εκτός από την πειθαρχική ευθύνη του συμβολαιογράφου (που πολλές φορές του είναι αδιάφορη για ευνόητους λόγους)-, και ποινική ευθύνη λόγω τέλεσης πλαστογραφίας στο βιβλίο πλειστηριασμών που τηρεί η συμβολαιογράφος, καθώς και παράβασης καθήκοντος που έχει ως δημόσιος υπάλληλος, πέραν της ακυρότητας που μπορεί να προβάλει ο οφειλέτης με ανακοπή μετά τον πλειστηριασμό εφόσον καταχωρηθεί στα βιβλία συμβάντων καταγγελία απόπειρας ή τέλεσης πλαστογραφίας ή παράβασης καθήκοντος.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο τόπος πλειστηριασμού είναι η αίθουσα που κάθε ειρηνοδικείο ορίζει ως χώρο πλειστηριασμών με πράξη του Προϊσταμένου της διοίκησης του δικαστηρίου και η ημέρα διεξαγωγής πλειστηριασμού είναι κάθε Τετάρτη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γίνει πλειστηριασμός σε άλλη αίθουσα που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη διοίκηση του Ειρηνοδικείου, ούτε να διεξάγεται η εκπλειστηρίαση πίσω από έπιπλα (πχ δικαστικά έδρανα) που δεν γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ή δεν εξασφαλίζουν ορατότητα ή καλή ακρόαση στους παριστάμενους και πιθανούς πλειοδότες.

Και αυτά αν συμβούν συνιστούν παράβαση καθήκοντος και διώκονται με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να παρευρίσκεται ο οφειλέτης στον τόπο του πλειστηριασμού για να ασκεί τα δικαιώματά του.


Όμως και οι παριστάμενοι πολίτες έχουν δικαίωμα διαμαρτυρίας ή κλήτευσης της αστυνομίας γιατί μπορεί να είναι πιθανοί πλειοδότες, των οποίων παραβιάζονται τα δικαιώματα (υπερθεματισμού στον πλειστηριασμό κλπ) από τον κήρυκα ή τον συμβολαιογράφο.