5.19.2016

Μέχρι και ολική διαγραφή για μη εξυπηρετούμενα δάνεια τραπεζών

«Κούρεμα Χρέους» με δικαστικές αποφάσεις για Δανειολήπτες

Απόφαση από το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων: Οφειλέτρια θα καταβάλει δόση 80 ευρώ/μήνα και ρυθμίζει οριστικά τις οφειλές της

Με την  υπαρ.6/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου, πέτυχε την ένταξη στο ν.3869/2010, (ν.Κατσέλη) ακόμα μία δανειολήπτης (πολύτεκνη μητέρα) και ρυθμίζει οριστικά τις οφειλές της, "κουρεύοντας" το χρέος της κατά 82%.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία οφειλέτρια, ηλικίας 65 ετών, η οποία  εργάζεται  ως λαντζιέρα σε ταβέρνα και τα εισοδήματα της ,  ανέρχονται κατά μέσο όρο , στο ποσό των 535 ευρώ,μηνιαίως. Η εν λόγω δανειολήπτρια ,είναι  σε διάσταση με το σύζυγο της, χωρίς οικονομική ενίσχυση από εκείνον. Από το γάμο της ,έχει αποκτήσει τέσσερα τέκνα, που είναι ενήλικα και δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους. Το εισόδημά της έχει μειωθεί δραματικά συνεπεία των τεράστιων περικοπών στα πλαίσια των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά την τελευταία πενταετία.
Περιουσιακά  στοιχεία δεν έχει η αιτούσα στην  κυριότητα της.
Το συνολικό ύψος των οφειλών ,της εν λόγω δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 26.625,72 ευρώ, σε δύο Τράπεζες. Το Ειρηνοδικείο Βάμου ,σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά , αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών η οποία συνέτρεξε με τη ουσιαστική μείωση του εισοδήματος της δανειολήπτριας. Το Δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή της και να ρυθμίσει τις οφειλές της, Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει συνολικά ΜΟΝΟ  το ποσό των 4.800 ευρώ, διαγράφοντας το υπόλοιπο των 26.625,72 ευρώ.

Πολύτεκνος "κούρεψε" το χρέος του κατά 72%

Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 664/215 του Ειρηνοδικείου Χανίων δικαιώνεται πλήρως, πολύτεκνος  (με 5 παιδιά) δανειολήπτης, από τα Χανιά.
Έχουμε πλήρη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη, ρυθμίστηκε το χρέος του ,ορίστηκε δόση μικρότερη από την ορισθείσα δόση στην πρώτη απόφαση (αρ. 92/2013) και "κουρεύτηκε" το χρέος του κατά 72%.
Αναλυτικά, πρόκειται για Ιδιωτικό υπάλληλο , ηλικίας ετών  52 ετών, είναι έγγαμος , και έχει πέντε ανήλικα τέκνα, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθώς   έχει  συνολικό ποσό χρέους 117.441,67  ευρώ, σε (3) τρεις  πιστώτριες Τράπεζες και μειώθηκε σημαντικά το εισόδημα του.
Εισόδημα που διαθέτει : 619 ευρώ μηνιαίως ,από τον  μισθό του.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει :
-Οικία, 112 τ.μ.και 90 τ.μ
-Αρκετά αγροτεμάχια και ένα ακίνητο παλαιό.
-Αυτοκίνητο
Το δικαστήριο εξέδωσε  την υπ’ αριθμ. 664/ 29-1215  μεταρρυθμιστική απόφαση με την οποία:
•Δέχεται την αίτηση μεταρρύθμισης.
•Ρυθμίζει τα χρέη του δανειολήπτη, με τον ορισμό  μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ,  για  τέσσερα  χρόνια, με αναδρομική ισχύ από το χρόνο υποβολής της ένδικης αιτήσεως τροποποίησης της υπαρ.92/2013
Εξαιρεί της εκποίησης, την κύρια κατοικία.
Εξαιρεί της εκποίησης τη λοιπή ακίνητη αγροτική περιουσία του αιτούντος και το όχημα ιδιοκτησίας του,
Χορηγεί “περίοδο χάριτος ”τετραετία".
•Επιβάλλει στον δανειολήπτη την υποχρέωση  για την διάσωση της  κύριας κατοικίας, την καταβολή μηνιαίας δόσης 125 ευρώ, για 20 χρόνια σε  240 ισόποσες μηνιαίες.
-"Κουρεύει"  το χρέος των 117.441,67  ευρώ , κατά 72%. δηλ. θα πληρώσει ΜΟΝΟ 32.400 ευρώ ,του "κουρεύεται" χρέος 85.042 ευρώ συνολικά.
Το σπουδαίο σ΄αυτή την απόφαση είναι ότι, ορίστηκε δόση μικρότερη, από την ορισθείσα δόση στην Πρώτη απόφαση (Σημ.στην υπαρ.92/2013  απόφαση είχε , οριστεί  δόση 350 ευρώ, για μια τετραετία , ενώ με την μεταρρυθμιστική ορίστηκε δόση  50 Ευρώ) και επίσης για την διάσωση της κατοικίας ,είχε οριστεί δόση 354 ευρώ ,με την μεταρρυθμιστική απόφαση 125 ευρώ/μηνιαίως


Προσωρινή Διαταγή, για μικροέμπορο οπωροκηπευτικών προιόντων και πλήρη διάσωση της περιουσίας της

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , με την ημερ.16/10/2015 Προσωρινή Διαταγή του , διέταξε πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας και ρύθμιση των οφειλών μικροεμπόρου οπωροκηπευτικών  (πλανόδιος πωλητής), έναντι της  μίας και μοναδικής πιστώτριας τράπεζας, αλλά με τέσσερις συμβάσεις ,με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτήν,  του ποσού 95.708,76 ευρώ.
Επί της ουσίας η  εν λόγω  δανειολήπτρια, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών της  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμη μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, με σύζυγο  άνεργο.

 Εισοδήματα  που η ίδια διαθέτει: όχι περισσότερο από 620 ευρώ τον μήνα
Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει: α) μονοκατοικία με ψιλή κυριότητα β)οικόπεδο συνολικής έκτασης 741,75 τ.μ  με ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 15,20% γ)αποθήκη δ) αγροτεμάχια ψιλής κυριότητας με ελιές,

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελο της δικογραφίας  και τα έγγραφα που προσκόμισε, εξέδωσε  την ημερ  16/10/2015 Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
β)Διατάσσει, α) την αναστολή των  καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και β) τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας , κινητής και ακίνητης
γ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση της Τράπεζας, α) την καταβολή  μηνιαίας δόσης 50 ευρώ, διανεμομένη συμμέτρως στις (4) οφειλές της αιτούσας, μέχρι το έτος 2018 και β) από το έτος 2018 μέχρι την εκδοση οριστικής απόφασης συνολικού ποσού 50 ευρώ, στις δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου, οι οποίες εξασφαλίζονται προνομιακά με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης ) επί του  ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και του οποίου αυτή ζητά την εξαίρεση από την εκποίηση.