10.04.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

1)
"Υπερχρεωμένο νοικοκυριό , νίκησε τις Τράπεζες ,με απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών"
Αρ.απόφασης 6/2016 του Ειρηνοδικείου Μοιρών.

  Ευνοικότατη ,είναι η υπ’ αριθμ.6/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών  , όπου δικαιώνει πλήρως, οικογένεια δανειοληπτών,  από τις Μοίρες Ηρακλείου.Χρώσταγαν  ως  νοικοκυριό, 279.994,56 ευρώ, θα πληρώσουν ΜΟΝΟ 91.200 ευρώ συνολικά.Το χρέος  του συζύγου "κουρεύτηκε" κατά  98% και της συζύγου. 41% κατά  μέσο όρο υπήρξε "κούρεμα" στο χρέος του νοικοκυριού κατά 70% περίπου.

 Με την  υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών,  έχουμε πλήρη διάσωση του συνόλου της περιουσίας της οικογένειας των δανειοληπτών ,ρυθμίστηκε το χρέος τόσο για τον σύζυγο όσο και για την σύζυγο.

Αναλυτικά, πρόκειται για υπερχρεωμένο νοικοκυριό, με δανειολήπτες και τους δύο συζύγους,  ηλικίας ετών  41 και 47 ετών αντίστοιχα, γονείς ενός ανήλικου τέκνου, ο σύζυγος  διατηρεί καφενείο, η  δε σύζυγος είναι ιδιωτική υπάλληλος, με μηνιαίο  μισθό ύψους 991,29 ευρώ , με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους , καθώς   έχουν ,συνολικό ποσό οικογενειακού  χρέους 279.994,56  ευρώ, σε δυο πιστώτριες Τράπεζες.

Εισόδημα που διαθέτουν :
Ο μισθός της συζύγου ύψους 991,29 ευρώ, συν 200 ευρώ από τα έσοδα του συζύγου , συνολικά το εισόδημα τους ανέρχεται , στο ποσό των 1.191,20 ευρώ, μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν:
-Διώροφη οικοδομή, ισόγειο διαμέρισμα 135 τ.μ.και  υπόγειο -αποθήκη 92,30 τ.μ (η σύζυγος)
-Αυτοκίνητο
Το δικαστήριο των Μοιρών Ηρακλείου, εξέδωσε  την υπ’ αριθμ. 6/ 2016  απόφαση με την οποία:
•Συνεκδικάζει τις δυο αιτήσεις των συζύγων
•Ρυθμίζει τα χρέη α)του συζύγου, με τον ορισμό  μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ,  για πέντε  χρόνια, β)
Επιβάλλει στην σύζυγο την καταβολή δόσης  1)300 ευρώ για 60 δόσεις, και  390 ευρώ επί 180 δόσεις  και για την διάσωση της κατοικίας 
•Εξαιρεί της εκποίησης, την κύρια κατοικία.
•Χορηγεί “περίοδο χάριτος ”πενταετία".

-"Κουρεύει"  το χρέος  α) του  συζύγου των 129.884,29  ευρώ , κατά 98 %, δηλ. θα πληρώσει ΜΟΝΌ 3.000 ευρώ ,του "κουρεύεται" χρέος ευρώ. συνολικά κατά 126.884,29 ευρώ.και της συζύγου  των 150.110,37 ευρώ  κατά 61.910 ευρώ σε ποσοστό 41%.

2)
Νέα απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με την υπ αριθμ 30/2012 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, δικαίωσε δανειολήπτη, ο οποίος από συνολική οφειλή ύψους περίπου 366.000ευρώ ( εκ των οποίων 302.000 ευρώ συνοφειλή με άλλον οφειλέτη) θα κληθεί να πληρώσει σε βάθος 20 ετών ποσό ύψους 52.000ευρώ.

Ο δανειολήπτηςκατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Καβάλας σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών του.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση (,εξέδωσε την απόφασή του με την οποία καθόρισε το ύψος των δόσεων που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής ως εξής:

Επί μία τετραετία ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει ποσό 136 ευρώ μηνιαίως και εν συνεχεία, προκειμένου να αποφύγει την εκποίηση της κατοικίας του, πρέπει να πληρώσει επιπλέον μηνιαίες δόσεις ύψους 250ευρώ για άλλα 15 έτη.

Να σημειωθεί ότι το εισόδημα του δανειολήπτη ανέρχεται στο ύψος των 636 ευρώ και η σύζυγός του έχει δικό της εισόδημα ύψους 500ευρώ (εκ των οποίων 100ευρώ θα πληρώνει για δικές της υποχρεώσεις). Έχουν δε ένα ανήλικο τέκνο 10 ετών.

Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι η επιπλέον περιουσία του δανειολήπτη που συνίσταται σε μία υπόγεια αποθήκη τμ 34,43 της οποίας έχει την ψιλή κυριότητα και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% (εκτιμώμενης αξίας από τον ίδιο 5.000) πρέπει να εκποιηθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές με το προϊόν της εκποίησης.


3)
Διαγραφή χρέους 78 τοις εκατό σε νέα απόφαση υπερχρεωμένων
Το Ειρηνοδικείο Θηβών εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα απόφαση για διαγραφή μεγάλου μέρους χρέους υπερχρεωμένων. Με κοινή αίτηση των αιτούντων – συζύγων εξεδόθη η υπ΄ αριθμ.8/2012 απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία έχουμε διαγραφή χρέους που αγγίζει το 78% των οφειλών.

Το μέσο οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα των αιτούντων ανέρχεται στο ύψος των 1.788,43 Ευρώ ενώ οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τις Τράπεζες αγγίζουν τις 234.665,22 Ευρώ και της αιτούσας τις 232.093,97 Ευρώ αντίστοιχα.

Οι αιτούντες έχουν στην κυριότητά τους μια κατοικία, εμπορικής αξίας 100.000 Ευρώ, ο αιτών ένα αυτοκίνητο αξίας 2.500 Ευρώ και η αιτούσα είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου σε ένα αγροτεμάχιο. Η Ειρηνοδίκης έκρινε ότι το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων που μπορεί να εκποιηθεί είναι η κύρια κατοικία τους, η οποία για να διασωθεί πρέπει να καταβληθεί από τους αιτούντες το 85% της εμπορικής της αξίας, διασώζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία κρίθηκαν μη πρόσφορα προς εκποίηση.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν τα εισοδήματα των αιτούντων και οι βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες το Δικαστήριο όρισε μηνιαίες καταβολές για τέσσερα χρόνια στον αιτούντα ύψους 200 Ευρώ και στην αιτούσα 100 Ευρώ. Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους θα καταβάλλουν έκαστος το ποσό των 236,11 Ευρώ για 15 χρόνια και η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου χάρητος από τη δημοσίευση της απόφασης.

Για ενημέρωση και συμβουλευτική αλλά και ένταξη στο νέο νομικό πλαίσιο, του τροποποιημένου Ν.Κατσέλη» μπορεί ο κάθε δανειολήπτης  είτε απλός δανειολήπτης, είτε επαγγελματίας , ακόμα και μικροέμπορος ,να επικοινωνεί Δικηγορικό Γραφείο ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΕΤΚΟΣ www.petkos.gr ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18, 3ος όροφος Αθήνα, τηλ. 211 8003 083.