11.02.2016

Διαγραφή χρέους σε ποσοστό 86,00% με διάσωση κύριας κατοικίας & διάσωση 2ου ακινήτου

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες : Διαγραφή ποσού 155.177,94 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 86,00%) – διάσωση κύριας κατοικίας & διάσωση 2ου ακινήτου – Με τη υπ’ αριθμ. 304/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου.Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: https://drive.google.com/file/d/0ByaWR8Qd0v5LcDY4MEluTXY4UGs/view