1.09.2017

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ

    ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ
    Οι ρυθμίσειs για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Ποιοί μπαίνουν στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη:
Φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές, συνταξιούχοι, δημόσιοι - ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι επαγγελματίες με αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής, Έμποροι υπό προϋποθέσεις.

Για ποια δάνεια:
Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Επαγγελματικά, Πιστωτικές κάρτες.

Πότε προστατεύεται η κύρια κατοικία, με τον νόμο Κατσέλη, όπως ισχύει από 1.1.2016:
Όταν το συγκεκριμένο ακίνητο, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του δανειολήπτη. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει την ημέρα της δικασίμου, τις 180.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη. Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Τα βήματα της Ρύθμισης σύμφωνα με το Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ):
Προσφυγή στα αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικία σας. Το Ειρηνοδικείο αποφασίζει την μηνιαία δόση του δανειολήπτη για 3 χρόνια. Πληρώνεται μέρος των οφειλών που κρίνει το δικαστήριο, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη. Μετά το τέλος της 3ετίας τα υπόλοιπα χρέη παραγράφονται.

Επίσης αναλαμβάνω την διεκπεραίωση της ρύθμισης δανείων:
1. ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
Προβλέπει την ρύθμιση δανείων με την Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) και τον χαρακτηρισμό του δανειολήπτη σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ και ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ ο χαρακτηρισμός ταυ δανειολήπτη "ως μη συνεργάσιμου", συνεπάγεται: Δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της χρηματοδοτικής του σύμβασης.
Δυνατότητα έναρξης ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης της απαίτησης (λ.χ. επιβολή κατάσχεσης και πλειστηριασμός επί της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη). Επιβάρυνση οφειλής με τόκους υπερημερίας και δικαστικές δαπάνες.

2. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4307/2014:
Επίσης ισχύει ο νόμος 4307/2014 (ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ) για την ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με τον οποίον θεσπίστηκαν έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, καθώς και έκτακτες διαδικασίες εξυγίανσης ή εκκαθάρισης των υπερχρεωμένων βιώσιμων επιχειρήσεων.

Πως θα σώσετε το σπίτι σας
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Η πρώτη κατοικία σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010). 0 δανειολήπτης εξοφλεί σε 20 χρόνια την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας για να την σώσει. Πρόκειται για διαδικασία ανεξάρτητη από την μηνιαία δόση. Μετά το τέλος της 3ετίας τα υπόλοιπα χρέη παραγράφονται.

Η σωστή ενημέρωση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

Ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος με ευθύνη στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, κατέχω σε βάθος τα θέματα καταναλωτικής πίστης και ειδικεύομαι στο Τραπεζικό Δίκαιο: σε συμβουλευτικό επίπεδο και εξώδικη επίλυση θεμάτων που αφορούν Τράπεζες, στο δικαστικό επίπεδο προσφυγή στον Ν. 3869/2010 (Ν.Κατσέλη) και στην νομική αντιμετώπιση των καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών. Έχω χειριστεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων προστασίας δανειοληπτών (είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις) και έχω παρουσία σε πολλές δίκες με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση, με θετικές αποφάσεις που αποτελούν νομολογία σήμερα των ελληνικών δικαστηρίων.

Για ραντεβού και ενημέρωση καλέστε στο 211 800 3 083


ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Από 1.1.2016 η πρώτη κατοικία προστατεύεται ΜΟΝΟ με την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ), με τις προϋποθέσεις του Ν. 4346/20.11.2015.

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες που θα υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, παύουν να τοκίζονται από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013, ο οποίος εισάγει μεταξύ Τραπεζών και δανειοληπτών με οικονομικές δυσχέρειες την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΚ) και τον χαρακτηρισμό του δανειολήπτη σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ και ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ.

ΕΠΙΣΗΣ ισχύει ο Ν. 4307/15.11.2014 (ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ) για την ρύθμιση χρεών των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Τράπεζες.

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ
•ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΚ
• ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
• ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Δικηγόρο Χρήστο Θ. Πέτκο για να επιτύχουμε
τη ρύθμιση των δανείων σας  με ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ τρόπο.
Για ραντεβού και ενημέρωση καλέστε στο 211 800 3 083

Αντιμετωπίζουμε τις Εισπρακτικές, Τα Εξώδικα, Τις Διαταγές Πληρωμής!