4.07.2017

Απόφαση-Βόμβα: Η πρώτη Εφετειακή Απόφαση που δικαιώνει Δανειολήπτη σε Ελβετικό φράγκο

Τριμελές Εφετείο Λάρισας 17/2017

Σύμφωνα με το διατακτικό της ακυρώνεται συνολικά διαταγή πληρωμής 520.000,00€ ή αλλιώς 593.475,23 ελβετικών φράγκων, εκδόθηκε επί εφέσεως και δύο προσθέτων λόγων εφέσεως της τράπεζας Eurobank A.E κατά της υπ' αριθμ. 127/2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

Έκρινε πως η άσκηση του δικαιώματος τράπεζας να καταγγείλει την σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα ήταν καταχρηστική, για το λόγο ότι ναι μεν ο πελάτης είχε υπογράψει σύμβαση με 3ετή προστασία δόσης και με συναφθέντα (όπως λέει το εφετείο) προφορικό όρο περί "ανανέωσης" της προστασίας δόσης, όμως ο εν λόγω όρος ήταν καθόλα άκυρος ως αδιαφανής. Στην κρίση του αυτή κατέληξε επίσης το Εφετείο και με βάση τον ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής δανείου που είχε εγχειριστεί προσυμβατικά στον δανειολήπτη αλλά και με βάση την ανυπόγραφη και άνευ ημερομηνίας επιστολής ενημέρωσης. Τέλος σαφώς και κάνει λόγο ότι η ενάσκηση των δικαιωμάτων της Τράπεζας έναντι των πελατών της θα πρέπει να διέπεται απο τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, αρχές οι οποίες επιβάλλουν την υποχρέωση πίστης και προστασίας εν γένει των συμφερόντων των πελατών της, ικανή να επιφέρει βλάβη σε αυτούς.

Παρεμπίπτοντα ζητήματα που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου πλέον η εν λόγω απόφαση :

Ναι μεν συνάγεται με βάση το παραστατικό εκταμίευσης ότι συμφωνήθηκε το δάνειο σε ελβετικά φράγκα (CHF) πλην όμως ο δανειολήπτης έλαβε αυτό σε ευρώ. Για τους γνωρίζοντες τουτέστιν πρόκειται για δάνειο σε ευρώ (€) με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, δηλ. δεν χωρεί η εφαρμογή του άρθρου 291ΑΚ.

Άκυρη ως αδιαφανής η αντισταθμιστική προστασία που προσέφερε η τράπεζα στον δανειολήπτη, τουτέστι η ακυρότητα του εν λόγω ΓΟΣ φυσικά οδηγεί και στην ακυρότητα του ΓΟΣ 7α, δοθέντος ότι για τους γνωρίζοντες νομικά η αλληλεξάρτηση των ΓΟΣ σε μία σύμβαση είναι ιδιάζουσας σημασίας για την ακυρότητα ενός από αυτούς απο τη στιγμή που εξαρτάται και από έτερο άκυρο λόγω αδιαφάνειας ΓΟΣ.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της τράπεζας με την εγχείριση εγγράφων που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.