5.02.2017

Νέα επιτυχία του γραφείου μας: Διαγραφή χρέους ποσού 80.629,36 € (ποσοστό διαγραφής 80,00%) με διάσωση κύριας κατοικίας & διάσωση 2ου ακινήτου


Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες : Διαγραφή ποσού 80.629,36 € (ποσοστό διαγραφής 80,00%)  – διάσωση κύριας κατοικίας & διάσωση 2ου ακινήτου & μοτοσυκλέτας 1000cc – Με τη υπ’ αριθμ. 1966/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών:


Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: