6.09.2017

ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ: Συνταξιούχος με συνολικές οφειλές = 250.000,00 € θα πληρώσει μόνο 24.180,00 € (ποσοστό διαγραφής 90,00%)

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες :
Διαγραφή ποσού 225.820,00€ (ποσοστό διαγραφής 90,00%) – Διάσωση Κύριας κατοικίας 110 τμ  & αποθήκης 90 τμ  εντός οικοπέδου 2000 μέτρων & Διάσωση (2) αγροτεμαχίων συνολικής έκτασις 5000 μέτρων – Με τη υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Τρικάλων:

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: https://drive.google.com/file/d/0ByaWR8Qd0v5LUEVTWHZNN0x4QU0/view