10.12.2017

Νέα Απόφαση – Ανάσα για δανειολήπτη του γραφείου μας: Άνεργη με συνολικές οφειλές 114.660,76 € θα πληρώσει μόνο 27.510,00 € (ποσοστό διαγραφής 76,00%)

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες: Με την υπ΄αριθμόν 4251/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών γίνεται διαγραφή 87.150,76€ (ποσοστό διαγραφής 76,00%).Διασώζει Κύρια κατοικία επιφ. 60,00τμ της αιτούσας.

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: