1.08.2018

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ- ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τα πακέτα αφορούν 250.000 δανειολήπτες και θα δίνουν επιμήκυνση, μείωση επιτοκίου-δόσης και «κούρεμα» της οφειλής

Επιθετική πολιτική μακροχρόνιων και οριστικών ρυθμίσεων για τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια αναμένεται, να υλοποιήσουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων εντός του επόμενου διμήνου, προκειμένου να μειωθούν οι επισφάλειες στη συγκεκριμένη κατηγορία χορηγήσεων, οι οποίες αγγίζουν τα 29 δισ. ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους ανέρχονται σε 250.000, εκ των οποίων τα 100.000 δεν εξυπηρετούνται από τους ισάριθμους δανειολήπτες τους για χρονικό διάστημα άνω των 24 μηνών. Για αυτό συντάξαμε έναν οδηγό επιβίωσης για όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο στεγαστικά δάνειο, είτε μπορούν να το εξυπηρετήσουν είτε όχι.

Μακροχρόνιες λύσεις για 150.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια

1) Οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις πόσους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων αφορούν;

Τα πακέτα ρυθμίσεων που θα εφαρμόσουν με επιθετικό πλέον τρόπο οι τράπεζες αφορούν 150.000 δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους, ωστόσο έχουν εισόδημα και θα μπορούν κατόπιν της ρύθμισης να πληρώνουν το δάνειό τους. Πρόκειται κυρίως για δανειολήπτες που η καθυστέρηση των δόσεων τους δεν ξεπερνά τους 24 μήνες και κινείται από 90 ημέρες έως ενάμιση χρόνο.

2) Πώς θα μπορέσουν να μειώσουν τη μηνιαία δόση τους;

Μεταξύ των ρυθμίσεων, προβλέπεται η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου κατά τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της δόσης, σε συνάρτηση και με την οικονομική δυνατότητα και προβολή του δανειολήπτη.


3) Οι νέου τύπου ρυθμίσεις θα προβλέπουν μείωση επιτοκίου;

Τα νέα προγράμματα θα δίνουν τη δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου, κυρίως του επιτοκιακού περιθωρίου. Για παράδειγμα, εάν ένα στεγαστικό δάνειο έχει επιτόκιο 3% και περιθώριο 2,5%, η τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση του περιθωρίου, άρα η δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης μετά τη ρύθμιση θα είναι μικρότερη.


4) Μπορεί να γίνει μετατροπή του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό;

Τα νέα πακέτα ρυθμίσεων θα προβλέπουν τη μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό, με ταυτόχρονο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. Για παράδειγμα, εάν σήμερα το στεγαστικό δάνειο λήγει σε 10 χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις επιμηκύνεται στα 15 χρόνια και το επιτόκιό του «κλειδώνει» σε συγκεκριμένο ύψος. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σταθερής δόσης, χωρίς να κινδυνεύει ο δανειολήπτης από πιθανή αύξηση του επιτοκίου του ευρώ.

5) Θα δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει περίοδος χάριτος;

Θα δίνεται αναστολή των τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από 6 έως 12 μήνες), ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Επίσης, τα νέα προγράμματα θα προβλέπουν και «κούρεμα» των τόκων, για συγκεκριμένη πάλι περίοδο.

6) Θα γίνεται διαχωρισμός του δανείου σε δύο μέρη;

Στο πακέτο των ρυθμίσεων θα περιλαμβάνεται και ο διαχωρισμός του δανείου (split) σε δύο ισόποσα μέρη. Το 50% θα αποπληρώνεται, με δυνατότητα επιμήκυνσης και μείωσης της δόσης, και το υπόλοιπο 50% θα «παγώνει» ακόμη και για 20 χρόνια! Το «παγωμένο» κομμάτι δεν θα τοκίζεται και θα μπορεί να «κουρευτεί» εφόσον η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη δεν βελτιωθεί.


7) Πότε δίνεται η δυνατότητα για «κούρεμα» του δανείου;

Το «κούρεμα» δανείου θα παρέχεται. Το ποσοστό του «κουρέματος» θα ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις και το 50%. Όσο μεγαλύτερη η οικονομική αδυναμία, τόσο μεγαλύτερο και το «κούρεμα».

8) Το «κούρεμα» θα αφορά τους τόκους ή και το κεφάλαιο;

To «κούρεμα» θα αφορά τόσο τους τόκους όσο και το κεφάλαιο. Με βάση τις νέου τύπου ρυθμίσεις, εάν το ύψος του δανείου ξεπερνά τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου (σ.σ.: αυτό πλέον αποτελεί τον κανόνα, δεδομένης της μείωσης στις τιμές των ακινήτων), τότε η διαφορά θα «κουρεύεται», εφόσον αποδεικνύεται έμπρακτα η οικονομική αδυναμία του δανειολήπτη.

9) Ποιες λύσεις θα προσφέρουν οι τράπεζες όταν το στεγαστικό δάνειο δεν
αποπληρώνεται για πάνω από 24 μήνες;

Οι τράπεζες ετοιμάζουν ένα πακέτο δύο λύσεων με στόχο την οριστική διευθέτηση των εν λόγω δανείων, τα οποία αφορούν πάνω από 100.000 δανειολήπτες, με μέσο δάνειο 80.000-100.000 ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, για ύστατες λύσεις, καθώς στο μεσοδιάστημα εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια εφαρμογής πιο ήπιων λύσεων.
Η πρώτη λύση αφορά την εθελοντική παράδοση του ακινήτου και απαιτεί τη συναίνεση του δανειολήπτη. Στην περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετείται για πάνω από δύο χρόνια και το εισόδημα του δανειολήπτη δεν ανταποκρίνεται στη διατήρηση του δανείου, τότε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης θα του προτείνουν να παραδώσει εθελοντικά στην τράπεζα το ακίνητο, προκειμένου να απαλλαγεί από το δάνειο. Στην περίπτωση που αρνηθεί, θα προχωρούν σε πλειστηριασμό.
Η δεύτερη λύση ονομάζεται «short-sale» και ο δανειολήπτης δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα να προχωρήσει σε πώληση του σπιτιού. Για όσο χρονικό διάστημα θα πληρώνει μία μικρή δόση/ενοίκιο και εφόσον βρεθεί αγοραστής, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από το δάνειο, ενώ διατηρεί πάντα το δικαίωμα να το αγοράσει ο ίδιος και το υπόλοιπο του δανείου (εφόσον η τιμή είναι μικρότερη) να διαγραφεί.

Ελβετικό φράγκο
Πέραν των 250.000 δανειοληπτών στεγαστικού δανείου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποπληρωμής, υπάρχουν και 60.000-70.000 δανειολήπτες στεγαστικού σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι λόγω της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου έχουν εγκλωβιστεί.


10) Μπορεί να μετατραπεί το δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ;

Οχι, όσο το ελβετικό φράγκο δεν «αδυνατίζει» έναντι του ευρώ. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, όταν το φράγκο χάσει την αξία του έναντι του ευρώ, τότε οι τράπεζες θα μετατρέψουν τα δάνεια σε ευρώ. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.


11) Τι προσφέρουν τώρα οι τράπεζες για τα εν λόγω δάνεια;

Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.
Μείωση της δόσης για 1 έως 3 χρόνια.

Καμία παρέμβαση (π.χ.«κούρεμα») στο κεφάλαιο του δανείου.