6.25.2018

Αλλαγές στο νόμο Κατσέλη


Oι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη κατά το δικηγόρο Χρήστο Πέτκο έχουν το χαρακτήρα του αυστηρού περιορισμού καταχρήσεων, αλλά και εμποδίων να μπει ο ενδιαφερόμενος με ευκολότερο τρόπο….. Αυτό που απαιτείται, λέει ο κύριος Πέτκος είναι να μην υπάρχουν αδικίες σε βάρος ατόμων που χρήζουν ουσιαστικής δικαστικής συνδρομής. Να δούμε τις αλλαγές:

- Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την πληρωμή τουλάχιστον τριών μηνιαίων δόσεων που ορίστηκαν για το διάστημα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, τότε αυτομάτως θα παύει να ισχύει η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων υπό την προϋπόθεση ο πιστωτής να έχει στείλει εξώδικη όχληση τον οφειλέτη.

- Οι πιστωτές (τράπεζες) θα μπορούν να αναλαμβάνουν για λογαριασμό των δικαιούχων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη να καταθέτουν αίτηση είσπραξης του ποσού που επιδοτεί το Ελληνικό Δημόσιο για την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων.

- Παρέχεται δικαίωμα στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους όπως προκύπτει από την εγγύηση, να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.

- Μειώνεται η υποχρέωση παροχής εγγράφων από τους οφειλέτες, με παράλληλη υποχρέωση των τραπεζών, των δημοσίων αρχών και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα να τα να τα προσκομίζουν στο δικαστήριο.

- Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα γίνεται βάσει της εμπορικής της αξίας (και όχι της αντικειμενικής), εφόσον υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

- Αποτρέπεται το ενδεχόμενο διαιώνισης υποθέσεων μέσω ματαίωση συζήτησης χωρίς επαναπροσδιορισμό τους.

- Καθιερώνεται ένας πρώτος έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων που υποβάλλει ο δανειολήπτης από τη γραμματεία του ειρηνοδικείου η οποία παρουσιάζει σχετική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη του ο δικαστής για την απόφασή του.