Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Θ. Πέτκος
Διεύθυνση: Γεωργίου Σταύρου 6, Αθήνα, 7ος όροφος
Τηλ/Fax: 211 8003 083, Κιν: 690 623 1287
e-mail: chrispetkos@gmail.com