Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Θ. Πέτκος
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 18, Αθήνα, 3ος όροφος
Τηλ/Fax: 211 8003 083, Κιν: 6979 525 501
e-mail: chrispetkos@gmail.com