9.16.2019

Επιδότηση έως και 95% της δόσης στεγαστικών που έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη


Την επιδότηση έως και 95% της δόσης στεγαστικών δανείων που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη προανήγγειλε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή, ο κ. υπουργός ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα ενεργοποιηθεί η διάταξη που προβλεπόταν στον νόμο 4346/2015 (νόμος Σταθάκη), με τον οποίο είχαν επέλθει αλλαγές στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Η διάταξη αυτή εδώ και τρία χρόνια δεν έχει εφαρμοσθεί.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση, η οποία επίσης έχει υπογραφεί από το 2015 χωρίς να εφαρμοσθεί, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όσοι έχουν στα χέρια τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ένταξη του ακινήτου τους στον νόμο Κατσέλη, κάτι που σημαίνει ότι σωρευτικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, η αντικειμενική αξία της κατοικίας του δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (για τον άγαμο οφειλέτη), είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης και βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται ως εξής:

• Για ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.500 ευρώ (κατά τον κ. υπουργό, καθώς η υπουργική απόφαση του 2015 προβλέπει το όριο των 8.000 ευρώ) η ετήσια ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη καθορίζεται σε 5% επί του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή το Δημόσιο μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το 95% της δόσης.

• Εάν το διαθέσιμο εισόδημα είναι πάνω από το προαναφερθέν όριο, τότε επί του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10%. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, η συνεισφορά του δανειολήπτη μέχρι του ποσού των 8.000 ή 8.500 ευρώ θα υπολογίζεται σε 5% και για το ποσό μέχρι τα 10.000 ευρώ η συνεισφορά του θα υπολογίζεται σε 10%. Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος. Οι σχετικές αιτήσεις αναμένεται ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με τη χρήση των κωδικών του Taxis.

8.29.2019

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πόσοι δανειολήπτες ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής αίτησης


Περισσότεροι από 16.000 δανειολήπτες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για προστασία της πρώτης κατοικίας τους στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στις οκτώ εβδομάδες από την 1η Ιουλίου που άνοιξε η πλατφόρμα. Σε 26 ανέρχονται οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες, ενώ για δύο από αυτές έχουν υποβάλει προτάσεις ρύθμισης οι τράπεζες.

Αναλυτικά,σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 76.263 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 16.200 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 26 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες

- Παραδόθηκαν από τις τράπεζες οι δύο πρώτες προτάσεις ρύθμισης στεγαστικών δανείων, σε συνέχεια της αίτησης των δανειοληπτών στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι ευνοϊκές προτάσεις - ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

- Μακροχρόνια αποπληρωμή σε 24-25 έτη

- Επιτόκιο 2%

- Επιδότηση από το Κράτος κατά 40-50% της μηνιαίας δόσης.

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουν οι πολίτες τις προτάσεις αυτές και να τις αποδεχθούν (υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις), μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Ακολούθως θα πρέπει να πληρώσουν την 1η δόση, οπότε και ενεργοποιείται η σχετική ρύθμιση και στη συνέχεια ξεκινάει η χορήγηση της κρατικής επιδότησης σε μηνιαία βάση.

8.26.2019

«Μπιγκ Μπραδερ» για κακοπληρωτές του Ν.Κατσελη «Big Brother» που θα διασταυρώνει την περιουσιακή κατάσταση των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και οι οποίοι, ενώ έχουν χρήματα, δεν πληρώνουν τα δάνειά τους, ετοιμάζουν οι τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εκείνους που κρύβονται μέσω του συγκεκριμένου νόμου, περιμένοντας μέχρι το 2028 να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους και με αυτό τον τρόπο δεν πληρώνουν τα δάνεια για τα ακίνητα που έχουν πάρει. Έτσι, λοιπόν, θα ετοιμαστεί μία πλατφόρμα από την ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους, με βάση την οποία θα συλλεχθούν όλα τα φορολογικά στοιχεία του ασφαλισμένου και στη συνέχεια εάν προκύπτει ότι υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, θα ακολουθούν νομικές διαδικασίες μέσω του ειρηνοδικείου και θα ζητείται η άρση της πρώτης κατοικίας.

7.22.2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

          Όταν περισσότεροι από ένας είναι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου, ονομάζονται συγκύριοι αυτού ή κοινωνοί και το ακίνητο θεωρείται «κοινό», γι’αυτό και οι σχέσεις τους διέπονται από τις διατάξεις της κοινωνίας, δηλαδή της χρήσης του κοινού πράγματος. Συγκύριος με ίσα δικαιώματα είναι και αυτός που έχει το 1% του ακινήτου και αυτός που έχει το 99% αυτού. 
Σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τους κοινωνούς ή συγκύριους, δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, να απαιτήσουν από αυτόν, που έκανε αποκλειστική χρήση του κοινού, ανάλογη προς το ποσοστό του δικαιώματος τους μερίδα από το όφελος (καρπούς και γενικότερα ωφελήματα) που αυτός αποκόμισε ή εξοικονόμησε και το οποίο συνίσταται στην αξία της επιπλέον ιδανικής του μερίδας χρήση του κοινού. Ειδικότερα προκειμένου περί αστικού ακινήτου, το όφελος αυτό συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως μισθωτική αξία της μερίδας των εκτός χρήσεως κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί μίσθωμα, αφού δεν υπάρχει μισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα ωφέλεια ως αποζημίωση.

Η σχετική αξίωση γεννιέται από μόνο το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν των κοινωνών, δεν αποκλείεται όμως να ανακύπτει παράλληλα και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα ή και αδικοπρακτική ευθύνη του αν παράνομα και υπαίτια εμπόδισε τη σύγχρηση του κοινού πράγματος από τους λοιπούς κοινωνούς ή πολύ περισσότερο αν τους απέβαλε από τη συννομή του κοινού.

Κατά τα λοιπά ο τρόπος που ο κοινωνός χρησιμοποίησε αποκλειστικά για λογαριασμό του το κοινό πράγμα είναι κατ' αρχήν αδιάφορος και μπορεί αυτός να το έχει εκμισθώσει ή να το έχει χρησιδανείσει σε άλλον ή να το έχει ιδιοχρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή έστω και διατηρώντας αυτό αδρανές ή προκειμένου για ακίνητο διατηρώντας το κλειστό και ανεκμετάλλευτο, εφόσον με τον τρόπο αυτό αποκλείει στην πράξη τη σύγχρηση των λοιπών κοινωνών και ο ίδιος έχει οποτεδήποτε την ευχέρεια να το εκμεταλλευτεί κατά την κρίση και το συμφέρον του.

        Στην προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο δέχθηκε τα εξής: Ο ενάγων και ο εναγόμενος είναι συγκύριοι και συννομείς σε ποσοστό 70% ο πρώτος (ενάγων) και 30% ο δεύτερος (εναγόμενος), εξ' αδιαιρέτου ενός ισογείου διαμερίσματος. Στο εν λόγω διαμέρισμα διαμένει από εικοσαετίας περίπου ο εναγόμενος μαζί με τον πατέρα του, χωρίς να έχει καταβάλει στον ενάγοντα, κανένα ποσό ως αποζημίωση χρήσης. Για το λόγο αυτό ο ενάγων άσκησε εναντίον του εναγομένου, αγωγή με την οποία του ζητούσε να του καταβάλει αποζημίωση χρήσης για 4 μήνες συνολικού ποσού 1.755,60 ευρώ. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε απόφαση του Δικαστηρίου η οποία επιδίκασε στον ενάγοντα το άνω ποσό. Αποδείχτηκε περαιτέρω ότι ο εναγόμενος και μετά έκανε αποκλειστική χρήση του επίκοινου διαμερίσματος χωρίς να έχει καταβάλει στον ενάγοντα οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση για τη χρήση του. 
    Η μηνιαία μισθωτική αξία του διαμερίσματος αυτού, λαμβανομένου υπόψη ότι λόγω της ανωφέρειας της οδού …………. βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το δρόμο και το πεζοδρόμιο, καθώς και της παλαιότητας αυτού (έτος κατασκευής του 1965) και των μισθωτικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε στην περιοχή, για το έτος 2009 ανέρχονταν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής σε εννέα (9) ευρώ ανά τ.μ. ήτοι στο ποσό των 684,00 ευρώ (76.τμ.Χ9 ευρώ) και το ποσοστό του ενάγοντος στα 478,80 ευρώ (684,00 ευρώ Χ 70%). Συνεπώς για το χρονικό διάστημα από 26-07-2009 μέχρι 26-12-2009 η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος επί του κοινού (διαμερίσματος) ανέρχεται στο ποσό των (478,80 ευρώ Χ 5 μήνες)=2.394,00 ευρώ. Για το έτος 2010 η μηνιαία μισθωτική αξία του διαμερίσματος παρέμεινε η ίδια ήτοι στο ποσό των εννέα (9) ευρώ ανά τ.μ. ήτοι στο συνολικό ποσό των 684,00 ευρώ και το ποσοστό του ενάγοντος στα 478,80 ευρώ. Συνεπώς για το χρονικό διάστημα από 27-12-2009 έως 26-12-2010 η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό των 5.745,60 ευρώ (478,80 ευρώ Χ 12 μήνες).

 Ακολούθως, λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα, η μηνιαία μισθωτική αξία του κοινού διαμερίσματος για το έτος 2011, κατά την κρίση του Δικαστηρίου και σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής περιορίστηκε στα οκτώ (8) ευρώ ανά τ.μ. ήτοι στο ποσό των 608,00 ευρώ (76 τ.μ. χ 8 ευρώ) και το ποσοστό του ενάγοντος καθορίστηκε στα 425,60 ευρώ μηνιαίως (608,00 ευρώ Χ 70%). Συνεπώς η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος για το χρονικό διάστημα από 27-12-2010 έως 26-12-2011 επί του κοινού διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 5.107,20 ευρώ (425,60 ευρώ Χ 12 μήνες). Τέλος κατά την κρίση του Δικαστηρίου η μισθωτική αξία του άνω διαμερίσματος για το έτος 2012, λόγω και της συνεχώς επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης ανήλθε στο ποσό των επτά (7) ευρώ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 532,00 ευρώ και το ποσοστό του ενάγοντος καθορίστηκε στα 372,40 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος για το χρονικό διάστημα από 27-12-2011 έως 26-12-2012 επί του κοινού διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 4.468,80 ευρώ (372,40 ευρώ Χ 12 μήνες). 
Αποδείχτηκε περαιτέρω ότι ο εναγόμενος δεν κατέβαλε στον ενάγοντα ποτέ αποζημίωση για την αποκλειστική χρήση από τον ίδιο του κοινού διαμερίσματος τους και ειδικότερα κατά το μερίδιο που αναλογεί στον ενάγοντα. Κατόπιν αυτών το όφελος του εναγόμενου από την αποκλειστική χρήση του κοινού διαμερίσματος από 26-07-2009 έως 26-12-2012 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.715,60 ευρώ (2.394,00 + 5.745,60 + 5.107,20 + 4.468,80).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω έγινε δεκτή η αγωγή και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δεκαεφτά χιλιάδων εφτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (17.715,60 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

7.18.2019

«Κούρεμα» δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση το Νόμο Κατσέλη


Οφειλέτης με μοναδικό δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και για μία 3ετία θα καταβάλει μόνο 100 ευρώ αντί για τα 6/10 του μισθού του.

Με την κρινόμενη αίτηση τους, οι αιτούντες επικαλούμενοι ότι έχουν έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, εκθέτουν ότι λόγω του ότι έχει μειωθεί σημαντικά το μηνιαίο εισόδημα τους έχουν μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τους πιστωτές που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που περιέχεται στην αίτηση. Ζητούν α) να ρυθμισθούν οι οφειλές τους σε τρία-πέντε έτη και β) να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πρώτη τους κατοικία.Είναι έγγαμοι και έχουν δύο τέκνα. Ο α αιτών ανήκει στο διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και ο καθαρός μηνιαίος μισθός του τον μήνα Ιούνιο του 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.011,74 ευρώ, από το οποίο όμως παρακρατείται το ποσό των 263,32 ευρώ από το ΤΠΔ και επομένως το καθαρό ποσό που του αποδίδεται ανέρχεται στα 748,42 ευρώ. Η β’ αιτούσα μέχρι το έτος 2013 εργαζόταν πλην όμως το έτος 2013 απολύθηκε και έκτοτε είναι άνεργη. Επίσης η ως άνω θυγατέρα των αιτούντων είναι άνεργη. Το  ετήσιο εισόδημα για τον α' αιτούντα ανέρχεται στο ποσό των 16.430,17 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και για την β' αιτούσα στο ποσό των 10.645,02 επίσης από μισθωτές υπηρεσίες.Επίσης η β' αιτούσα διαγνώσθηκε με καρκίνο στον δεξιό μαστό, υποβλήθηκε σε μερική μαστεκτομή και σε ακτινοθεραπείες, μέχρι δε και σήμερα υποβάλλεται σε ενδοκρινή αγωγή. 

Οι ανωτέρω έχουν περιέλθει χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνουν τις παρακάτω αναφερόμενες ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους.Περαιτέρω, οι αιτούντες διαθέτουν τα εξής περιουσιακά στοιχεία: 1) κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ αυτών μία κατοικία που αποτελεί την οικογενειακή στέγη των αιτούντων, η δε αντικειμενική της αξία ορίζεται στα 48.406,71 ευρώ. Επίσης ο α αιτών έχει στην κυριότητα τοι ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο εμπορικής αξίας 800,00 ευρώ. Το περιουσιακό αυτό στοιχείο δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του α' αιτούντος, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας καθ’ όσον πρόκειται για όχημα παλαιότητας 20 ετών με πολύ μικρή εμπορική αξία. Επίσης η β αιτούσα είναι κυρία α) ποσοστού 50 % εξ αδιαιρέτου σε τεμάχιο οικοπέδου καθώς και κατοικίας η οποία έχει κτισθεί επί του ανωτέρω το έτος 1995. Στην ανωτέρω οικία διαμένουν οι γονείς της β αιτούσας η δε αντικειμενική αξία του ανωτέρω ποσοστού της εξ αδιαιρέτου ανέρχεται στα 22.711,20 ευρώ. Το ανωτέρω ακίνητο δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου η δε εμπορική του αξία, ισούται με την ανωτέρω αντικειμενική του αξία είναι σχετικά μικρή. Β) ποσοστού 50 % εξ αδιαιρέτου σε τεμάχιο οικοπέδου η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στα 162,00 ευρώ. Το ανωτέρω ακίνητο δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου η δε εμπορική του αξία, η οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου ισούται με την ανωτέρω αντικειμενική του αξία είναι ελάχιστη γ) ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, εμπορικής αξίας 3.000,00 ευρώ. Το περιουσιακό αυτό στοιχείο δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα την ικανοποίηση της πιστώτριας της β' αιτούσας, μετά την αφαίρεση εξόδων της σχετικής διαδικασίας καθ’ όσον πρόκειται για όχημα παλαιότητας 11 ετών με σχετικά μικρή εμπορική αξία.

Πιστωτής των αιτούντων είναι το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» από σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου οι αιτούντες οφείλουν το συνολικό ποσό των 46.696,96 ευρώ. Η ανωτέρω απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης της  Α' κατοικίας, συγκυριότητας των αιτούντων. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω δανείου ο α αιτών εκχώρησε, μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών του, ως και τα δικαιώματά του επί της κύριας και επικουρικής συντάξεως του. Δυνάμει δε της σύμβασης αυτής (σύμβασης εκχώρησης) το παραπάνω νομικό πρόσωπο παρακρατούσε από το μηνιαίο μισθό του α’ αιτούντος το ποσό των 26.232 ευρώ μέχρι και το χρόνο δημοσίευσης της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ.2 ν.3869/2010 επί της κύριας αιτήσεως του. Συνεπεία της συμβάσεως αυτής (εκχώρησης - παρακράτησης) αφενός μεν κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως η οφειλή των αιτούντων ήταν ενήμερη προς το Ταμείο, αφετέρου δε ο α' αιτών κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως ελάμβανε ως υπόλοιπο μισθού το ποσό των 728,46 ευρώ. 

Ωστόσο, η ανωτέρω εκ του νόμου αναγκαστική εκπλήρωση της ενοχής που βάρυνε τους αιτούντες, τους περιέφερε σε πραγματική αδυναμία καθ’ όσον με το υπόλοιπο του μισθού του α’ αιτούντος, που ανέρχονταν στο ανωτέρω ποσό, το οποίο κατ’ αντικειμενική κρίση είναι χαμηλό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των αιτούντων, αδυνατούσαν οι ανωτέρω να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 910,00 ευρώ. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το μη ληξιπρόθεσμο των οφειλών των αιτούντων, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν ασκεί έννομη επιρροή, καθ’ όσον πληρούται η προϋπόθεση του ληξιπρόθεσμου της οφειλής των αιτούντων από την υφιστάμενη και προερχόμενη εκ της αναγκαστικής εκπληρώσεως της παροχής τους, αδυναμία τους ως και την διακινδύνευση της διατροφής τους. Κατά συνέπεια, λοιπόν, κατά τα ως άνω αποδειχθέντα οι αιτούντες περιήλθαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής που δεν οφείλεται σε δόλο, υπό εκπλήρωση της παροχής τους, το υπόλοιπο του δεν εξασφάλιζε το στοιχειώδες επίπεδο της διαβίωσης τους.Περαιτέρω τα μηνιαία εισοδήματα για τον α αιτούντα ανέρχονται στο μηνιαίο ποσό των 1.010,00 ευρώ για δε την β αιτούσα είναι μηδενικά, το δε ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων διαβίωσης εκτεθέντα συντρέχουν συμπλεκτικά οι θετικές και ελλείπουν οι αρνητικές προϋποθέσεις στα πρόσωπα των αιτούντων για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση περί καταβολής μηδενικών μηνιαίων δόσεων για τα επόμενα τρία έτη. 

Επομένως η ρύθμιση των οφειλών εν όψει, της ηλικίας του α αιτούντος και του ύψους της οφειλής του θα πρέπει να ορισθούν επί τριετία καταβάλλοντος ο ανωτέρω μηνιαία το ποσό των 100 ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Με τις παραπάνω καταβολές θα έχει καταβάλλει επί μία τριετία το ποσό των 3.600 ευρώ, Το συνολικό ποσό των οφειλών των αιτούντων προς το ΝΠΔΔ ανέρχεται σε 46.696,96 ευρώ. Το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής των αιτούντων μετά τις καταβολές επί τριετία από τον α αιτούντα θα ανέρχεται στο ποσό των 43.096,96 ευρώ (46.696,96 -3.600). Έτσι, πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του δικαιώματος κυριότητας της κύριας κατοικίας συγκυριότητας των αιτούντων, για την οποία θα πρέπει να καταβάλλουν το 80% της αντικειμενικής της αξίας δηλ. το ποσό των 38.725,36 ευρώ (48.406,71 Χ 80%).Επομένως, έκαστος των αιτούντων θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 19.362,68 ευρώ. Η καταβολή θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να ορισθεί σε 20 χρόνια και 240 μηνιαίες δόσεις, ποσού 80,67 ευρώ για κάθε έναν από τους αιτούντες, λαμβανομένων υπ’ όψη της ηλικίας τους και της οικονομικής τους δυνατότητας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

7.04.2019

Όλα τα μυστικά υποβολής αιτήσεων στη πλατφόρμα για τη προστασία της 1ης κατοικίας


Για το άρθρο:
Πατήστε πάνω στην εικόνα, Κάντε δεξί κλικ στο κέρσορα, επιλογή άνοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα, Πατήστε πάνω για μεγέθυνση εικόνας.

Πηγή: Real News

6.27.2019

Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για την προστασία της α΄κατοικίας.

 Ύστατη ευκαιρία για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους και τη ρύθμιση της οφειλής τους μέσω της πλατφόρμας, που θα ανοίξει στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους την προσεχή Δευτέρα, έχουν οι δανειολήπτες που έχουν οφειλές από στεγαστικά δάνεια ή από ενυπόθηκα επιχειρηματικά δάνεια και πληρούν τα νέα αυστηρά κριτήρια που προβλέπει ο καινούργιος νόμος. 

Τα κριτήρια αφορούν το ύψος της οφειλής, την αξία της κατοικίας, το εισόδημα και την περιουσία, και όσοι δεν τα πληρούν εξαιρούνται της προστασίας και η τράπεζα μπορεί να βγάλει το σπίτι τους ακόμη και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία τους σε πλειστηριασμό. Μέσω της πλατφόρμας, κάποιος μπορεί να ρυθμίσει μόνο όσες οφειλές έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία και όχι και τα καταναλωτικά δάνεια ή τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες, αφού ο νόμος είναι ρητός και δεν επιτρέπει την ένταξή τους.

Τόσο το αυστηρό πλαίσιο του νέου νόμου, δηλαδή τα κριτήρια, όσο και το γεγονός ότι αποκλείονται όλες οι άλλες οφειλές μπορούν να συρρικνώσουν αισθητά το εύρος που θα έχει ο νέος νόμος, ο οποίος θεωρητικά καλύπτει 180.000 δανειολήπτες. Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκυρων νομικών κύκλων, που διατυπώθηκαν την Πέμπτη 20 Ιουνίου σε ημερίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης, ο νόμος θα έχει περιορισμένο όφελος, καθώς ο αριθμός των οφειλετών που θα ενταχθεί θα είναι πολύ κατώτερος των εκτιμήσεων.

Δεν είναι μάλιστα λίγοι αυτοί που προεξοφλούν ότι ο αντίκτυπος του νέου προστατευτικού πλαισίου θα αποκαλυφθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν ουσιαστικά οι τράπεζες θα επανεκκινήσουν τους πλειστηριασμούς ακινήτων που προς το παρόν έχουν «παγώσει» λόγω των εκλογών.

Ο νόμος παρέχει προστασία από αναγκαστικά μέτρα για όσους πληρούν τα κριτήρια και ενταχθούν στη ρύθμιση, μεταξύ των οποίων είναι και όσοι έχουν κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη και η αίτησή τους εκκρεμεί. 

Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος να ζητήσει τη ρύθμιση της οφειλής του δικαστικά, αν και από τα τέλη Φεβρουαρίου δεν υπάρχει υποχρεωτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορεί κάποιος να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία ούτε επίσης πλαίσιο που να προσδιορίζει υποχρεωτικά τη μηνιαία δόση που θα πρέπει να πληρώνει για να τη διασώσει από τον πλειστηριασμό.

Η πλατφόρμα που ανοίγει την 1η Ιουλίου θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία, βάσει της οποίας θα ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Εφόσον κάποιος συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η αίτηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες εντός ενός μήνα θα παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με τους εξής όρους:

Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνάει το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.

Αποπληρωμή σε 25 έτη.

• Χαμηλό επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Εuribor 3μήνου.

Επιδότηση από το κράτος ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη.

Ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία και περιλαμβάνει σειρά δικλίδων ασφαλείας, όπως η άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου, η υποβολή περιουσιολογίου, καθώς και η διενέργεια ειδικών ελέγχων και διασταυρώσεων, προκειμένου να μην επωφεληθούν οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές». 

Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου η όλη διαδικασία θα διενεργείται ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση που χρειάζεται προσκομίζοντας μόνο ένα δικαιολογητικό, δηλαδή το πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο, καθώς όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα

6.24.2019

Τραπεζική Διαμεσολάβηση-Ο Νέος Θεσμός Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς


Η  Διαδικασία Προσφυγής βήμα-βήμα
.
Μπορεί να τη ζητήσει τόσο η τράπεζα όσο και ο οφειλέτης

Η διαδικασία

1. Εκδηλώνεται η πρόθεση διαμεσολάβησης είτε από τον πελάτη είτε/και από την τράπεζα κι εφόσον γίνει έλεγχος του αιτήματος, το αίτημα περνάει στη διαμεσολάβηση. Η διαδικασία αφορά σε προβληματικά δάνεια, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής και το είδος του δανείου, και συγκεκριμένα οφειλέτες καταναλωτικών, στεγαστικών, επαγγελματικών κι επιχειρηματικών δανείων, τα οποία:

έχουν καταγγελθεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί διαταγή
έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
έχουν δοθεί σε πελάτες που πρόκειται να χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι» στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας.
έχουν ήδη χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμοι» (πριν από την καταγγελία του δανείου τους), στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας.
έχουν ήδη συμφωνήσει με την τράπεζα ρυθμίσεις που δεν τηρούνται.
βρίσκονται ήδη σε δικαστική οδό ή προτίθενται να την ξεκινήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί ο πελάτης να προσφύγει στη διαμεσολάβηση ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας του.

2. Επιλογή, από κοινού από τα μέρη, ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από το Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Διεξαγωγή της διαμεσολάβησης σε ουδέτερο χώρο, συνήθως  στο γραφείο του διαμεσολαβητή, με υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων και για τις δύο πλευρές.

4. Ο διαμεσολαβητής αμείβεται ωριαία και το κόστος επιμερίζεται και στις δύο πλευρές και η συνήθης διάρκεια είναι από τρεις ως πέντε ώρες. Η αμοιβή των δικηγόρων βαρύνει την κάθε πλευρά ξεχωριστά.

5. Αν υπάρξει συμφωνία, υπογράφεται «Πρακτικό Επιτυχίας», το οποίο κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Σε περίπτωση αθέτησής του από τον δανειολήπτη, με βάση την εκτελεστότητα του τίτλου, η τράπεζα προχωρεί απευθείας σε δικαστικές ενέργειες, με αποτέλεσμα το δάνειο να επιστρέψει  στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων.


6.12.2019

Στον αέρα έως το Σεπτέμβριο η πρώτη κατοικίαΓια το άρθρο:
Πατήστε πάνω στην εικόνα, Κάντε δεξί κλικ στο κέρσορα, επιλογή άνοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα, Πατήστε πάνω για μεγέθυνση εικόνας.

Πηγή: Real News

6.06.2019

Έρχεται "κύμα" διαταγών πληρωμής από τις τράπεζες με όριο οφειλής από 10.000 ευρώ


Κύμα" διαταγών πληρωμής με νέα πολύ χαμηλά όρια, αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη αποφασίσει να κατεβάσουν σημαντικά τα όρια και για τη διενέργεια πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όρια για την έκδοση διαταγής πληρωμής αναμένεται να μειωθούν στο μισό και συγκεκριμένα στις 20.000 από 40.000 ευρώ σήμερα για οφειλές που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ακόμη χαμηλότερα, και συγκεκριμένα στις 10.000 ευρώ, θα πέσει το όριο για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε ακάλυπτα δάνεια.

Τα νέα όρια, στις περιπτώσεις οφειλετών που έχουν βάλει ως εξασφάλιση ακίνητο στο δάνειό τους, σημαίνουν ότι το ακίνητο αυτό θα καθίσταται απαιτητό για οφειλές που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, εκκινώντας άμεσα τις διαδικασίες για κατάσχεση και πλειστηριασμό.

Όπως έχουμε αναφέρει, οι τράπεζες έχουν ήδη αποφασίσει να κατεβάσουν σημαντικά και τα όρια για τη διενέργεια πλειστηριασμών έως και τις 40.000 ευρώ σε σχέση με το άτυπο όριο προστασίας των 80.000 – 100.000 ευρώ που είχαν εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα, μάλιστα, με νεότερες πληροφορίες, το όριο για τους πλειστηριασμούς μπορεί να υποχωρήσει και στις 30.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις των τραπεζών για τα χαμηλότερα όρια διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών, έρχονται μετά τις πιέσεις του SSM για επίσπευση των νομικών ενεργειών έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων και μεγιστοποίηση ανακτήσεων οφειλών. Σημειώνεται ότι ο SSM ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα τον έλεγχο για τις επιδόσεις των τραπεζών στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προκειμένου να βγάλει, στα τέλη Ιουνίου, το πρώτο πόρισμά του μετά την υποβολή της αναθεωρημένης στοχοθεσίας των τραπεζών στα τέλη Μαρτίου.

Η εκκίνηση των ενδίκων μέσων παραμένει ακόμη "μελανό σημείο" στις επιδόσεις των τραπεζών για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων, με τον SSM να ζητά από τις τράπεζες μεγαλύτερο "μαστίγιο" και μικρότερο "καρότο". Το ζητούμενο αυτό έρχεται μετά και την ψήφιση του νέου πλαισίου για την προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο εκτιμάται ότι παρέχει πλήρη προστασία σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος για μορατόριουμ νομικών ενεργειών, από τη στιγμή, μάλιστα, που οι τράπεζες είναι ανοιχτές σε γενναίες ρυθμίσεις δανείων συνεργάσιμων δανειοληπτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει ένα άτυπο όριο προστασίας από πλειστηριασμούς στις 80.000 – 100.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός λόγω της διενέργειας των ευρωεκλογών. Πάντως και αργότερα, ενόψει των εθνικών εκλογών, η δραστηριότητα στο μέτωπο των πλειστηριασμών δεν αναμένεται αυξημένη.

Οι καταγγελίες δανείων και η άσκηση ενδίκων μέσων, αποτελούν δύο βασικούς ποιοτικούς στόχους που παρακολουθεί ο SSM στις τράπεζες για τη μείωση των NPEs. Ειδικότερα, παρακολουθείται:

- Η πορεία των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί, ως ποσοστό επί του αθροίσματος των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί και των καταγγελμένων δανείων. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούμενο από τις τράπεζες είναι το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων σε καθυστέρηση να μειωθεί στο τέλος του 2019 (από τον Ιούνιο 2017) από 10% - 21% σε 0% - 6%. Για  τις μεγάλες επιχειρήσεις,  τα αντίστοιχα ποσοστά θα πρέπει να μειωθούν από το 16% - 35% στο 2% - 13%.

- Η πορεία στην άσκηση ενδίκων μέσων επί των καταγγελμένων δανείων, η οποία πρέπει να αγγίξει το εύρος 92% - 99% το 2019.