3.07.2012

Άνοιγμα λογαριασμών, δέσμευση ακινήτων για μεγαλο-οφειλέτες στο Δημόσιο για οφειλές άνω των 5 εκατ. Ευρώ


Οι οφειλές που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ μπαίνουν στην κορυφη των προτεραιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης στο υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει αρμοδιότητα να κινήσει όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης -ανάμεσά τους το άνοιγμα τραπεζικών λογιαρισμών και δέσμευση ακινήτων και απαιτήσεις σε χέρια τρίτων. Ο αριθμός των εν λόγω μεγαλο-οφειλετών βρίσκεται περίπου στους 1.000.
Η ομάδα που θα αναλάβει την «άσκηση πίεσης» στους μεγαλο-οφειλέτες συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση φορολογικών ελέγχων με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π.Οικονόμου και αριθμεί 40 ειδικούς ελεγκτές.
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, «η επιδίωξη της είσπραξης για τις ανωτέρω οφειλές γίνεται κατά προτεραιότητα με συνδυασμένες και συμπληρωματικές ενέργειες έναντι άλλων μικρότερων οφειλών».
Ανάμεσα στις εντολές που έχει η ομάδα βρίσκεται και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, σε εσωτερικό και εξωτερικό, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, και ο ενδελεχής έλεγχος της ακίνητης περιουσίας των μεγαλο-οφειλετών.
Προς το τελευταίο μάλιστα, οι έλεγχοι θα επεκτείνονται και στα υποθηκοφυλακεία για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί ή μετεγγραφεί.