12.14.2015

Καταθέστε αίτηση Ν. Κατσέλη με το παλαιό καθεστώς (ισχύει μέχρι 31/12/2015) για να απαλλαγείτε από τα χρέη σας.

Τα Ειρηνοδικεία με αποφάσεις τους «κούρεψαν» από 80% ως 100% δάνεια πολιτών που προσέφυγαν στο Ν. Κατσέλη σώζοντας όλη την περιουσία τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Ζευγάρι συνταξιούχων έσωσαν το σπίτι τους και "κούρεψαν" το χρέος τους κατά 80%
Με την υπ αρ 144/15 απόφαση το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας «κούρεψε» το  χρέος σε ζευγάρι συνταξιούχων  συνολικά κατά  157.772  ευρώ, από τα  198.052 ευρώ που χρωστούσαν και έσωσαν το σπίτι τους, από τον πλειστηριασμό.
Πρόκειται για δανειολήπτες, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε μία πιστώτρια Τράπεζα. Οι  αιτούντες  είναι, ο μεν σύζυγος συνταξιούχος  του ΟΓΑ, με μηνιαία σύνταξη 306,10 ευρώ ,η δε σύζυγος συνταξιούχος του ΙΚΑ, με  μηνιαία σύνταξη 494,15 ευρω , ηλικίας 68 ετών και 60 αντίστοιχα. Είναι γονείς δύο ενηλίκων τέκνων , τα οποία οικονομικά δεν τους βαρύνουν.
Εισοδήματα  που  διαθέτουν :  Συνολικά, 800,25 ευρώ, από τις συντάξεις τους
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν : κατοικία 72 τ.μ , επί οικοπέδου 144,57 τ.μ, ιδιοκτησία, της συζύγου.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας:
Ρύθμισε τα χρέη του συζύγου ,  με μηνιαίες καταβολές προς την Τράπεζα. επί μια πενταετία ,ποσού 110,00 ευρώ ,τον μήνα. δηλ.5Χ12=60 Χ110 μηνιαία δόση. Στο τέλος της πενταετίας, θα έχει καταβάλλει ο σύζυγος ,το ποσό των 6.600 ευρώ. Ο ίδιος υπήρξε χρεωμένος με το ποσό των 99.521,23 ως οφειλέτης .Το Δικαστήριο της Ιεράπετρας, απαλλάσσει τον οφειλέτη, από το υπόλοιπο  της οφειλής του, ποσού  92.921,13 ευρώ, δηλ. του "κουρεύει" το χρέος του, συνολικά κατά 93 %.
α) Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της οικογένειας των συνταξιούχων.
β) Χορηγεί "περίοδο χάριτος " πενταετία
γ) Επιβάλλει  στην σύζυγο ,για την διάσωση της κατοικίας, καταβολή μηνιαίας δόσης, μετά την πάροδο της πενταετίας , για 10 χρόνια, σε  120  ισόποσες μηνιαίες καταβολές , των  280,15 ευρώ Χ120=33.618 ευρώ
δ) Απαλλάσσει την οφειλέτρια , από το υπόλοιπο  της οφειλής της . ποσού 64.851,13 ευρώ, δηλ. της "κουρεύει" το χρέος της , συνολικά κατά 66 %.
Συμπερασματικά : Oι δύο συνταξιούχοι οφειλέτες σύζυγοι , είχαν συνολικό χρέος ποσού  198.052,26 ευρώ, θα καταβάλλουν ΜΟΝΟ  συνολικά ,40.280 ευρώ, επί της ουσίας  πέτυχαν κατά μέσο όρο, κούρεμα" κατά  80 %  και σώσανε το σπίτι τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

«Συνταξιούχος του Λιμενικού Σώματος, με υπέρογκο δανεισμό, έσωσε την περιουσία του»
Συνταξιούχος του Λιμενικού Σώματος, ηλικίας 63 ετών, με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης,με σημαντική  ακίνητη περιουσία και με συνολικό χρέος 110.097, 58 ευρώ ,σε έξι Τράπεζες και  με 14 δανειακές συμβάσεις.
Έγγαμος, πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων, με εισόδημα  1.098,00 ευρώ ,από την σύνταξή του, η σύζυγός του εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος , με μηνιαία μισθοδοσία της ανέρχεται στα 454,11 ευρώ, μηνιαίως.
Εισόδημα: Εισόδημα  που ο ίδιος διαθέτει, είναι το ποσό της σύνταξης του  ποσού 1.098,00 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία:
1)Ακίνητο,50% συν κυριότητα μετά της συζύγου, ήτοι μονοκατοικία επιφάνειας 108,00 τ.μ
2)Αγροτεμάχια
Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του.
3) ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, προσωρινά, την εξυπηρέτηση των δανειακών του  υποχρεώσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 250  ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, για μια τριετία
4) ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ, τον αιτούντα μετά την πάροδο της τριετίας ,για την διάσωση  της κύριας κατοικίας , στην καταβολή 300 ευρώ , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

Μηδενικές δόσεις , για φτωχό αγρότη, με χρέος 61.270,33 ευρώ

Δεν  θα πληρώσει τίποτα, «μικροαγρότης».
Το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων, δικαίωσε πλήρως μικροαγρότη, με ετήσιο εισόδημα, ποσού  2.520 ευρώ , οικογενειάρχη , με δύο ανήλικα παιδιά, το ένα με αναπηρία 67%,  με σύζυγο άνεργη, χωρίς εισόδημα, για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των δύο Πιστωτριών Τραπεζών,  ( με δάνεια καλλιεργητικό, και στεγαστικά)με συνολικό ποσό χρέους 61.270,33ευρώ, ορίζοντας, μηδενικές δόσεις, καθώς πρόκειται για φτωχό αγρότη οικονομικά στηριζόμενο από το πρόγραμμα επισιτιστικής κρίσης.
Εισόδημα που διαθέτει: 2.520 ευρώ ετησίως από επιδότηση ελαιόλαδου.
Περιουσιακά στοιχεία: Κατοικία 85 τ.μ κυριότητας  100% δικής του  και Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων, χορήγησε Προσωρινή Διαταγή:
α) Δέχεται την αίτηση
β) Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος, έως την επανασυζήτηση της κρινόμενης αίτησης ήτοι μέχρι το 2017
γ) Απαγορεύει, κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του 
δ) Ορίζει την καταβολή μηδενικών δόσεων από τον αιτούντα.Καταθέστε αίτηση Ν. Κατσέλη με το παλαιό καθεστώς (ισχύει μέχρι 31/12/2015) για να απαλλαγείτε από τα χρέη σας.