10.05.2011

Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας εώς 31-12-2014

Κατά την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, καθώς δεν διαθέτει σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση
 και τα δάνεια, ενώ δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει τη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Μάλιστα, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εξοφλήσουν τις υπάρχουσες οφειλές τους,
ενώ τα επίπονα οικονομικά και φορολογικά μέτρα που συνεχίζει να λαμβάνει η κυβέρνηση, αλλά και τα νέα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αισιοδοξία.
Αναγνωρίζοντας την πραγματική αδυναμία αρκετών συμπολιτών μας, παρατάθηκε ορθά με Πράξη νομοθετικού περιεχομένου η απαγόρευση των πλειστηριασμών κατοικιών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2011.
Ωστόσο, η εξάμηνη αναστολή που δόθηκε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, δίνει μόνο μια πρόσκαιρη ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες. Σημειώνεται σχετικά ότι από την έναρξη της ισχύος του Ν. 3869/2010
για τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» έχει συμπληρωθεί ήδη ένα έτος, ενώ τα διαδικαστικά προβλήματα που εντοπίζονται στα Ειρηνοδικεία είναι τεράστια, καθώς οι Ειρηνοδίκες και οι δικαστικοί υπάλληλοι
δεν επαρκούν στον αριθμό. Ως εκ τούτου, υπάρχει αργή προώθηση των αιτήσεων και υπέρβαση ορισμένες φορές του νόμου με ορισμούς δικασίμων σε διάστημα που υπερβαίνει το προβλεπόμενο εξάμηνο.
Δεδομένου ότι οι καταθέσεις αιτήσεων αυξάνονται ραγδαία, είναι προφανές ότι η συμφόρηση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία θα είναι τεράστια. Στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και
 (α) το κόστος άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή,
(β) την πρακτική των τραπεζών, που έχουν προσδιορίσει εσπευσμένα πλειστηριασμούς, ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου και
 (γ) τη συνεχή συρρίκνωση του εισοδήματος των πολιτών από τα οικονομικά και φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης. Δυστυχώς, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των οφειλετών εξωδικαστικού συμβιβασμού
προς τράπεζες και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κανένας εξώδικαστικός συμβιβασμός. Αντιθέτως, κοινοποιούνται κανονικά προγράμματα πλειστηριασμών για το 2012, οπότε και λήγει η υφιστάμενη αναστολή.
Ως εκ τούτου, η αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων καθίσταται όχι μόνο εύλογη, αλλά και επιτακτική, γεγονός που έχουν επισημάνει οι περισσότεροι φορείς της αγοράς,
αλλά και οι Ενώσεις καταναλωτών, όπως είναι η ΕΚΠΟΙΖΩ.