10.06.2011

Πάνω από 5.000 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών


Κάτι έχει αρχίσει να κινείται σε ό,τι αφορά τα υπέρογκα χρέη προς τις τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στα Ειρηνοδικεία της χώρας για δικαστική ρύθμιση των χρεών από τις αρχές του έτους υπερβαίνουν τις 5.000, ενώ περισσότεροι από 12.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών μέσω των φορέων που συνδράμουν τους οφειλέτες στην προσπάθεια για εξωδικαστική λύση.

Μάλιστα ήδη έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που επιτρέπει σε υπερχρεωμένους καταναλωτές που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ρυθμίσουν ένα σημαντικό μέρος των χρεών τους. Είναι πλέον σαφές ότι ο ν. 3869/2010 έχει εισέλθει στο στάδιο της ουσιαστικής του εφαρμογής, προσφέροντας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, μία ρεαλιστική προοπτική διεξόδου από την υπερχρέωση σε όσους πράγματι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στα παραπάνω δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και πρόσφατες πληροφορίες που το ΘΕΜΑ είχε αναδείξει βάσει των οποίων σε δικηγορικά γραφεία κι ενώσεις καταναλωτών έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 20.000 αιτήσεις που σύντομα θα προωθηθούν στα Ειρηνοδικεία σε ένα πρωτοφανές κύμα διευθέτησης των δανείων.

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος δηλώνει ειδικότερα τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με στοιχεία από Ειρηνοδικεία της χώρας, στο ήμισυ τουλάχιστον των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις, γίνεται δεκτό το αίτημα ρύθμισης των χρεών, με τη δυνατότητα απαλλαγής από χρέη, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 100 περίπου αποφάσεις Ειρηνοδικείων που ρυθμίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα χρέη των οφειλετών.

Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των απορριπτικών αποφάσεων συνδέεται με τυπικούς λόγους (μη τήρηση διαδικασιών, προθεσμιών, αοριστίες στην αίτηση ρύθμισης κ.ά.). Συνεπώς, οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή νέας αίτησης. Ένα μικρότερο μέρος των αποφάσεων απορρίπτει το αίτημα λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών (μη ύπαρξη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, λόγω εμπορικής ιδιότητας κ.ά.).

Εξάλλου, τα Ειρηνοδικεία έχουν εκδώσει, σε μικρό πάντως αριθμό υποθέσεων, πράξεις που επικυρώνουν εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς μεταξύ υπερχρεωμένων και πιστωτών. Οι αιτήσεις για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών εκτιμώνται αρκετά περισσότερες από τις 12.000 που έχουν υποβληθεί μέσω ενώσεων καταναλωτών, του Συνηγόρου Καταναλωτή και του Τραπεζικού διαμεσολαβητή, καθώς αρκετοί οφειλέτες υποβάλλουν τις αιτήσεις αυτές μέσω δικηγόρων. Υπενθυμίζεται ότι η αποτυχία της προσπάθειας εξώδικης ρύθμισης των χρεών είναι προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο.

Τέλος σύμφωνα με το protothema.gr, επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr), πέραν των απλοποιημένων πληροφοριών και υποδειγμάτων που υπάρχουν για καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του νόμου, έχουν αναρτηθεί δύο εφαρμογές πληροφορικής - εργαλεία υπολογισμού που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) με τη συμπλήρωση των βασικών στοιχείων να υπολογίσουν και να κατανείμουν, μέσα σε λίγα λεπτά, τη μηνιαία δόση του υπερχρεωμένου οφειλέτη στους δανειστές, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλαίσιο συμβιβαστικής και δικαστικής ρύθμισης. Οι εφαρμογές έχουν εξελιχθεί πλέον περαιτέρω και διευκολύνουν τον οφειλέτη ή τον εφαρμοστή του νόμου να ακολουθήσει περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες για τη ρύθμιση των χρεών».