10.25.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ:Ζευγάρι με συνολικές οφειλές (345.633,70 € +466.762,39 €) =812.396,09 € θα πληρώσει μόνο 79.120,80 € (ποσοστό διαγραφής 91,00%)

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες : Διαγραφή ποσού 733.275,29€ (ποσοστό διαγραφής 91,00%) – διάσωση κύριας κατοικίας 105 τμ με χώρο στάθμευσης 10,13 τμ & αποθήκη 11 τμ & (2) δύο επιβατικά αυτοκίνητα – Με τη υπ’ αριθμ. 153/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας:

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: https://drive.google.com/file/d/0ByaWR8Qd0v5LUXplbzlLWUVYTXc/view