9.28.2011

ΔΣΑ: “Για είσπραξη οφειλών Δημοσίου”ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ «ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ»


           Ποια ενημέρωση θα έχουν οι ιδιώτες "εισπράκτορες";
Ο ΔΣΑ επιτίθεται στις επιλογές του ΥΠΟΙΚ και όσον αφορά την πρόθεση να ανατεθεί σε ιδιώτες, όπως ελεγκτικές εταιρίες, δικηγορικά γραφεία κ.ά. την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ.
Η σχετική ρύθμιση αναφέρει ότι οι ιδιώτες μεταξύ άλλων θα επιδιώκουν τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πώς ζητάει το κράτος από ιδιώτες να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες, με όλα τα προσωπικά και φορολογικά δεδομένα των υπόχρεων, έχουν αποτύχει; αναρρωτάται ο ΔΣΑ.
Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για φαινόμενα αντίστοιχα των εταιρειών είσπραξης οφειλών προς τις τράπεζες, που συχνά δραστηριοποιούντα "εκτός των πλαισίων που θέτει ο νομοθέτης, ενδεχομένου που πρέπει να αποφευχθεί από τον τελευταίο με κάθε μέσο και ασφαλιστική δικλείδα", επισημαίνει ο Σύλλογος.
"Η ανάθεση σε ιδιώτες ... αναμένεται να αποδειχθεί όχι μόνο αλυσιτελής αλλά και να εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων", όπως η "πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα" την οποία μπορεί να έχει μόνο ο πυρήνας της άσκησης της δημόσιας εξουσίας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρ.1 παρ.3 και άρ.26 παρ.2).
Ο ΔΣΑ θεωρεί "κατανοητή" την ανάγκη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, αλλά τονίζει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη και η υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Πόσο μάλλον για μία ρύθμιση που "μόνο αποτελεσματική δεν αναμένεται να είναι για τους λόγους που προαναφέρθηκαν", καταλήγει.