4.18.2017

Θρίαμβος!! Ολική Διαγραφή Χρέους σε ποσοστό 100%

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες : - Ολική Διαγραφή Χρέους σε ποσοστό 100% - Με την υπ’ αριθμ. 77/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών:

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: